Aksjonærregisteroppgaven

12 januar 2021

Aksjonærregisteroppgaven er en rapportering av alle hendelser og bevegelser knyttet til aksjer i et selskap, og skal leveres til Skatteetatens aksjonærregister innen 31. januar hvert år.

SAF-T Regnskapsfiler

27 november 2020

Skattedirektoratet vil ikke lenger akseptere at bokføringspliktige ikke har implementert SAF-T regnskap uten nødvendige dispensasjoner.

Mellombalanse

05 november 2020

Fra januar 2021 skal mellombalanser sendes inn til Regnskapsregisteret.

KOMPENSASJONSORDNINGEN

19 oktober 2020

Kompensasjonsordningen har vært en midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall.