Frister

Alle frister for regnskapsåret 2023

Gjennom året er det flere viktige frister du som næringsdrivende må forholde deg til. Her gir vi deg en oversikt over alle viktige frister, og hva som må inn.

Hva skal leveres inn? 

Det er mye som skal leveres inn gjennom året, blant annet mva-oppgaver, a-melding og årsregnskapet. Årsregnskapet er kanskje årets største oppgave, og til hjelp har Regnskap Norge laget en nyttig sjekkliste du kan ta en titt på. 

Sjekklisten kan lastes ned her

 

De viktigste fristene

A-melding: den 5. hver måned A-meldingen er en månedlig rapportering fra arbeidsgivere som sendes til NAV, SSB og Skatteetaten. Alle som utbetaler lønn må levere dette. Frist: Hver måned innen den 5. hver måned
Aksjonærregisteroppgaven: 31. januar Alle norske skattepliktige aksjeselskaper og sparebanker med egenkapitalbevis skal levere aksjonærregisteroppgave til Skatteetatens aksjonærregister innen den 31. januar hvert år. Frist: 31. januar
Mva-melding: 10. annenhver måned Stort sett alle virksomheter skal levere mva-melding annenhver måned, men små foretak kan søke om å levere mva-melding kun én gang i året, se under. Frist: 10. april, 10. juni, 31. august, 10. oktober, 10. desember, 10. februar
Årlig mva-melding: 10. mars Små foretak kan søke om å levere mva-melding en gang i året, da kalles det en årstermin. Frist: 10. Mars
Forskuddsskatt for enkeltmannsforetak: Fire ganger i året Det er viktig å betale forskuddsskatten innen fristen. Om dette ikke skjer, må forskuddsskatten for hele året betales på én gang ved tvangsinnfordring. Frister AS: 15. mars, 15. juni, 15. september, 15. desember
Forskuddsskatt for AS: to ganger i året Det skal beregnes 22 prosent skatt av overskuddet i et aksjeselskap, og betales på forskudd i to terminer i februar og april. Endelig oppgjør i oktober er basert på skattemelding. Frist: 15. februar og 15. april
Næringsoppgave: 31. mai Alle AS må levere inn næringsoppgave. Det samme gjelder enkeltmannsforetak som har hatt brutto driftsinntekter på 50.000 kroner eller mer foregående år. Frist: 31. mai
Årsregnskap: 31. juli Frist for årsregnskap og årsberetning er seks måneder etter at regnskapsåret er slutt, frist for utarbeidelsen er dermed 30. juni 2023. Innsendelsen skal skje innen en måned etter fastsetting av årsregnskapet.
Utleie av fast eiendom: 1. februar Alle virksomheter som formidler utleie av fast eiendom skal levere opplysninger om sine leieinntekter til Skatteetaten. Frist: 1. februar etter inntektsåret
Særavgiftsmeldingen: må rapporteres den 18. hver måned Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere sine særavgifter elektronisk. Frister: Innen den 18. hver måned

Mye å holde oversikt over? 

Det kan være overveldende og tidkrevende å holde oversikt over alle viktige datoer og frister selv, men en kyndig regnskapsfører blir jobben enklere. Ta kontakt med oss i dag, og hør hva vi kan tilby deg og din virksomhet.

I denne artikkelen har vi ramset opp de aller viktigste datoene. Merk at det finnes mange fler, en fullstendig liste får du på Skatteetatens nettsider

Lønn og arbeidstid i påsken

17 mars 2023

Her gir vi deg reglene som gjelder rundt lønn og arbeidstid før påsken. Som arbeidsgiver er det et par ting som er viktig å vite.