Avvikling av virksomhet

Avvikling av virksomhet – hvordan gå frem?

Har du kanskje havnet i den situasjonen at virksomheten din skal avvikles, og du er usikker på hva du skal gjøre? Det er regler og forskrifter som regulerer hvordan man blant annet skal håndtere bedriftens regnskap og eventuelle verdier. Det kan være vanskelig å vite hvordan det er best å gå fram i slike situasjoner, spesielt hvis du ikke har vært mye involvert i regnskapet selv.

Avvikling av virksomhet – hvordan gå frem?

En regnskapsfører hjelper deg å unngå unødige utgifter

Med en regnskapsfører som holder oversikt over din virksomhets økonomi, er det enklere å avvikle på rett måte slik at du unngår unødvendige utgifter og mer arbeid. Regnskapskollegiet kan bistå deg, slik at du ikke behøver å bekymre deg. Ta kontakt her for en uforpliktende samtale om hva vi kan gjøre for deg. 

Uansett hvilken type virksomhet du driver, er det viktig å avvikle det og slette det hvis det ikke er næringsdrivende og ikke lenger genererer inntekt. Så lenge det ikke er skikkelig avviklet, vil myndighetene fortsatt kreve jevnlig rapportering fra selskapet.

Det er også en forutsetning at det finnes midler til å kunne gjennomføre avviklingen. Hvis ikke bedriften har midler til dette, må det slås konkurs i stedet for å avvikles. Da må selskapets styre melde oppbud.

Skal du avvikle en virksomhet? Du kan starte prosessen på Skatteetatens sider.

Viktig å vite om avvikling

  • Det er gratis å melde i fra om sletting eller oppløsning av et foretak
  • En avviklingsperiode bør være mer enn 6 uker, men heller ikke overstige 12 måneder
  • Hvis et foretak ikke avsluttes ordentlig kan uforutsette, økonomiske konsekvenser dukke opp i ettertid
  • Bokføringsloven krever at regnskapsmateriale må beholdes i fem år etter offisiell avvikling

Trykk her for å lese mer om oppbevaring av regnskap.

Avvikling av aksjeselskap (AS)

Ved avvikling av et aksjeselskap må prosessen deles i to. Generalforsamlingen må først beslutte at det skal oppløses og i neste omgang må generalforsamlingen beslutte sletting. I begge tilfeller skal beslutningene sendes til Foretaksregisteret.

Her kan du lese mer om avvikling av AS på Altinn.

Avvikling av ansvarlig selskap (ANS/DA)

Prosessen ved sletting av et ansvarlig selskap skjer på nesten samme måte. Selskapsmøtet beslutter først at det ansvarlige selskapet skal oppløses, og så foretar de sletting etter dette. Dette må også meldes til Foretaksregisteret.

Les mer om sletting av ansvarlig selskap på Altinn.

Hva skjer i avviklingsperioden?

For et aksjeselskap er det styret som er ansvarlig for riktig avvikling. Styret må utforme en oversiktlig fortegnelse over selskapets eiendeler, samt eventuelle rettigheter og plikter i avviklingsperioden. 

Ut fra dette skal de gjøre opp en balanse for avviklingen og hvordan den utføres. Hvis selskapet er revisjonspliktig må avviklingsregnskapet revideres, mens dette ikke er nødvendig for selskap som ikke har revisjonsplikt.

Selskapets eiendeler skal omgjøres til penger, og hvis de omgjøres ved et salg i forkant av avvikling skal det også beregnes mva. Dette utgår om virksomheten ikke er mva-pliktig. Alt som gjenstår av eiendeler eller eventuelle driftsmidler som ikke selges vil bli overdratt til aksjonærene i selskapet. Da skal det også beregnes mva av verdiene.

Hvis selskapet sitter igjen med et overskudd etter at forpliktelsene til avviklingen er dekket, skal aksjonærene ha dette. 

Ansvarlige selskap må på samme måte som et AS utarbeide en fortegnelse over eiendeler, rettigheter og forpliktelser. Ut fra dette settes det opp en balanse for avviklingen og prosessen rundt dette. Alle eiendeler gjøres om til penger, unntaket er om alle deltakere i selskapet er enige om å dele ut eiendelene uten omgjøring. 

Ansvarlige selskap fordeler også overskudd, hvis de har et, med deltakerne i selskapet. Hvordan dette foregår er beskrevet i selskapsloven, og reguleres etter forskrifter der. Det må også utformes et sluttoppgjør som skal legges frem for selskapsmøtet slik at de kan godkjenne det.

Regnskapskollegiet hjelper deg – nøl ikke med å kontakte oss

I en vanskelig situasjon er det godt å ha dyktige fagfolk som kan lette arbeidet ditt. Med en dyktig regnskapsfører blir det enklere å få utført arbeidet på riktig måte.

Har du spørsmål om avvikling, sletting eller konkurs? Kontakt oss her for en uforpliktende prat om hva vi kan gjøre for deg.

På Altinn kan du lese mer om hvordan du går fram for å slå et foretak konkurs, slette en virksomhet eller avvikle en bedrift.

Ferie og feriepenger

06 juni 2022

Regelverket for feriepenger kan være litt komplisert og vanskelig å forstå, både for den som skal betale dem ut og for den som skal motta dem. Her går vi gjennom det viktigste å vite om ferie og feriepenger.

Dette må du vite om levering av årsregnskap

23 mai 2022

Årsregnskapet er den offentlige delen av virksomhetens regnskap, og skal leveres av alle selskaper med regnskapsplikt. Her gir vi deg det du trenger å vite om levering av årsregnskap.