Bokføringsplikt

Bokføringsplikt: dette må du vite

Bokføringsplikt betyr at du er nødt å føre regnskap etter de gitte reglene i bokføringsloven og bokføringsforskriften. Dette betyr blant annet at du må følge reglene som er gitt for hva en faktura må inneholde, følge kravene som stilles til bilag, oppbevare regnskapsopplysninger og mye mer.

Det stilles krav til at du fører regnskap, slik at du skal kunne levere og dokumentere de oppgavene som myndighetene trenger. Disse oppgavene trengs blant annet til skatt- og avgiftsbehandling.

Bokføringsplikt: dette må du vite

Hvem er bokføringspliktige? 

Alle som leverer næringsoppgave og/eller mva-melding har bokføringsplikt. Alle som også er regnskapspliktige, er automatisk bokføringspliktige. 

Se bokføringsloven her, og bokføringsforskriften her

Todelt regnskapsregelverk 

Det norske regnskapsregelverket er todelt: En bedrift er enten kun bokføringspliktig, eller både bokførings- og regnskapspliktig. Det er organisasjonsformen og størrelsen på bedriften som avgjør hvilke krav som stilles til regnskap og bokføring.

Som hovedregel er de fleste enkeltmannsforetak kun bokføringspliktige, mens alle aksjeselskap også er regnskapspliktige. 

De som «bare» er bokføringspliktige har ikke plikt til å utarbeide årsregnskap. 

Dersom du er både bokføringspliktig og regnskapspliktig, må du utarbeide årsregnskap som minst må inneholde resultat, balanse, noter og årsberetning. 

Hva innebærer bokføringsplikt? 

Reglene i bokføringsloven og bokføringsforskriften innebærer blant annet krav til: 

  • Ajourhold, altså hvor ofte regnskapet skal føres
  • Hvilke opplysninger som må bokføres
  • Bilag
  • Kontrollsporene mellom bokføringen, bilagene og rapporteringen
  • Dokumentasjon av balansen ved årsslutt
  • Hvor lenge du må oppbevare regnskapsmaterialet

Bedrifter som ikke er bokføringspliktige men som likevel ønsker å føre regnskap for å fylle egne behov, kan utføre bokføringen på den måten de selv mener er hensiktsmessig. 

Du må også følge god bokføringsskikk

I Bokføringslovens paragraf 4, nr. 10 står det at bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i tråd med god bokføringsskikk. 

Det er Bokføringsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse som gir uttalelser om god bokføringsskikk og norske bokføringsstandarder, samt god regnskapsskikk.

Har du spørsmål rundt bokføringsplikt? Regnskapskollegiet hjelper deg med bokføringen 

Er du usikker på bokføringsplikten, regnskapsplikten eller blir forvirret av regelverkene? Regnskapskollegiet kan bistå deg. Vi tilbyr veiledning og hjelp med bokføring, og gjør arbeidet ditt lettere. Ta kontakt med oss her.

Ferie og feriepenger

06 juni 2022

Regelverket for feriepenger kan være litt komplisert og vanskelig å forstå, både for den som skal betale dem ut og for den som skal motta dem. Her går vi gjennom det viktigste å vite om ferie og feriepenger.

Dette må du vite om levering av årsregnskap

23 mai 2022

Årsregnskapet er den offentlige delen av virksomhetens regnskap, og skal leveres av alle selskaper med regnskapsplikt. Her gir vi deg det du trenger å vite om levering av årsregnskap.