Aktuelt

DEL OPPGAVENE MED REGNSKAPSFØREREN DIN

Når du blir kunde hos oss, setter vi oss alltid ned sammen og blir enige om hvilke oppgaver vi skal utføre for deg. Dette gjør at du får frigjort tid til verdiskapning innen det du er god på. Men hvilke oppgaver vi skal utføre er vi svært fleksible på. Du bestemmer selv om du vil sette bort hele eller deler av økonomifunksjonen til oss. Noen ting er det kanskje like greit å gjøre selv?

Et skybasert økonomisystem gjør samarbeidet sømløst

Vi utfører jobben etter klare retningslinjer vi sammen er blitt enige om. I dagens moderne økonomisystemer er det enklere enn noensinne å dele på jobben. Både du og regnskapsfører har hele tiden tilgang til bedriftens økonomiske situasjon, og begge har fullstendig kontroll over hva som skjer til enhver tid.

Med tilgang til samme program, blir det også enklere for regnskapsfører å kontrollere at du utfører dine oppgaver på riktig måte.

Fakturering og remittering bør ligge hos kunden

Fakturering og remittering gjør du ofte best selv. Det er du som har full oversikt over dine timepriser, utgifter og hva kunden din skal betale. Dersom vi skal fakturere for deg, er du likevel nødt til å gi oss de samme opplysningene, og jobben må gjøres to ganger.

Ved å holde i faktureringen selv, får du også full kontroll over inntektene i firmaet.

Også klargjøring av bilag kan du fint gjøre selv, og vi kontrollerer før registrering i regnskapet.

Å spare penger trenger ikke være et argument for å gjøre regnskap selv

Dersom du ikke har grunnleggende forståelse og innsikt i oppgavene som skal utføres, kan det for mange lønne seg å sette bort regnskapet til en kompetent regnskapsfører som bruker mye mindre tid enn hva du selv ville gjort. Tiden du frigjør kan du bruke på verdiskapning i egen bedrift.

Disse oppgavene bør du la regnskapsfører gjøre

Oppgaver som innrapportering til det offentlige, avstemming og kontroll, kvalitetssikring samt rapportering til styre og ledelse anbefaler vi at regnskapsføreren gjør.

Det kan være krevende å huske på alle frister og datoer, men setter du det til regnskapsfører kan du være trygg på at oppgavene blir utført til riktig tid. 

Usikker på om du bør ta noen av oppgavene selv? 

For oss spiller det ingen rolle hvor mye du ønsker å gjøre selv, eller hvor mye du setter bort til oss. Dersom du har en interesse for regnskap og administrasjon, og har tid til å ta enkelte oppgaver, er vi positive til det. Dersom du allerede har for mye å drive med, anbefaler vi deg å sette det bort til oss. Da kan du heller fokusere på din kjernevirksomhet.

Med delt ansvar beholder du oppdatert oversikt over ditt regnskap og utfører selv de oppgavene du ønsker, samtidig som regnskapsføreren kontrollerer, gir råd og påtar seg øvrige arbeidsoppgaver.

Ved å sette bort oppgavene til regnskapsfører, garanterer vi for kvalitet på det som blir levert. Myndighetene vil ofte har mindre fokus på kontroll der regnskapsfører / revisor er involvert. Vi kan også kontrollere jobben du selv gjør, slik at alt blir korrekt.

Usikker på hvilken del av regnskapet du bør sette bort? Kontakt oss for en uforpliktende prat.

Lønn og arbeidstid i påsken

17 mars 2023

Her gir vi deg reglene som gjelder rundt lønn og arbeidstid før påsken. Som arbeidsgiver er det et par ting som er viktig å vite.

Alle frister for regnskapsåret 2023

15 mars 2023

Her får du en full oversikt over alle frister i regnskapskalenderen for regnskapsåret 2023. Her er frister for årsoppgjøret for 2022 i 2023.