Outsource økonomifunksjonen

Derfor er det lurt å outsource økonomifunksjonen

Går du med tanker om å outsource lønn eller hele økonomifunksjonen for din bedrift? Det er det mange gode grunner til å gjøre. I denne artikkelen tar vi for oss hvorfor det for de fleste bedrifter vil lønne seg å sette bort økonomifunksjonen til en regnskapsfører, og hva du må tenke på når du velger din samarbeidspartner.

Derfor er det lurt å outsource økonomifunksjonen

Høy kvalitet og reduserte kostnader

Outsourcing av lønn og økonomi vil i de fleste tilfeller bidra til å kutte kostnader og samtidig øke kvaliteten på regnskapet. Dette er kanskje de mest åpenbare fordelene med å outsource økonomifunksjonen. Det kan nemlig være kostbart å holde i disse funksjonene selv. Ikke bare må du ha én eller flere ansatte som skal bruke tid på og lønnes for å utføre økonomirelaterte oppgaver. Bedriften må også investere i vedlikehold og utvikling av kompetanse for de ansatte, samt opplæring når nye ansatte kommer til. 

Velger du derimot å sette bort jobben til en profesjonell partner betaler du bare for den tiden som brukes. Jobben vil utføres av spesialister som har økonomi som sitt kjerneområde, og du kan frigjøre tid som dine ansatte kan bruke på verdiskaping for bedriften.  

Økt fleksibilitet gir mindre sårbarhet og risiko

Fordi økonomifunksjonen er svært kritisk med mange frister gjennom året, vil det være en ekstra trygghet å ha en samarbeidspartner i bakhånd. Et samarbeid om økonomi og lønn kan skreddersys etter dine ønsker og preferanser. Vi har kunder som liker å gjøre mye selv, men også kunder som synes det er fint å kunne overlate det meste til oss. Uansett gir vi kundene våre økt fleksibilitet ved at de kan sette bort mer jobb til oss i travle perioder eller ved sykdom. Dette er spesielt verdifullt når det kommer til lønnskjøring, som er en funksjon som kommer litt på siden av den øvrige regnskapsføringen og hvor det er lite rom for feil.

Les mer om hvorfor det lønner seg å sette bort lønnsfunksjonen her.

Outsourcing er ikke bare for store selskaper

En vanlig misforståelse blant bedrifter er at outsourcing av lønn eller økonomi er forbeholdt store bedrifter med mye ressurser og mange ansatte. Det stemmer imidlertid ikke, og kanskje er det de mindre bedriftene som har mest å tjene på å sette bort økonomifunksjonen. Mindre bedrifter har som regel få årsverk dedikert til å ta seg av lønn og økonomi. Dermed kan det være mye tjene på å overlate oppgaver som oppleves som krevende til en aktør som har dette som sitt kjerneområde.

Tilgang på ekspertkompetanse

Når du inngår en avtale om outsourcing, får du ikke nødvendigvis bare en partner som kan gjøre jobben for deg. Du får også tilgang på ekspertkompetanse, og denne kompetansen lønner det seg å utnytte. Din økonomipartner kan gi svar, råd og veiledning enten dere har spørsmål rundt utbetaling av lønn, vil ha råd om IT-systemer som kan være hensiktsmessige for dere eller dere vil ha hjelp med å omformulere tallmateriale til strategiske beslutninger. 

Fordi lovverket stadig endrer seg, krever det også ressurser dersom man skal holde intern kompetanse ved like. Samarbeider dere med et kompetansehus som Regnskapskollegiet, kan vi informere dere om endringer som angår dere og være en sparringpartner for dere når det trengs.  

Enklere å outsource enn noen gang

Nyere, skybaserte regnskapssystemer har gjort det enklere enn noen gang å la en ekstern partner håndtere bedriftens regnskap og økonomi. Systemene gjør det ikke bare mulig å effektivisere regnskapsføringen ved å optimalisere måten informasjon prosesseres på. De åpner også for langt større fleksibilitet rundt hvem som utfører ulike oppgaver. 

Et skybasert regnskapsprogram gir deg og regnskapsføreren din tilgang til samme informasjon, oppdatert i sanntid. Det er enkelt for bedriften å sende av gårde nødvendig underlag til regnskapsfører, samtidig som dere har full tilgang til de rapportene og oversiktene regnskapsføreren utarbeider. Dermed sparer dere tid, men beholder full kontroll – og alltid på deres egne premisser.

Du skal ha tillit til regnskapsføreren din

Det kan nemlig være lett å tenke at å sette bort viktige funksjoner for bedriften er det samme som å gi fra seg kontrollen, men slik skal det ikke være. For at et samarbeid om økonomifunksjonen skal fungere er det imidlertid viktig at du har tillit til og kommuniserer godt med den samarbeidspartneren du velger deg. Start gjerne med en forventningsavklaring der du og din regnskapsfører blir enige om fordeling av oppgaver og det praktiske rundt samarbeidet. Husk at regnskapsføreren din er ekspert på dette området og kan gi gode anbefalinger om hvordan outsourcing av regnskap og lønn kan organiseres.

Vi hjelper deg å nå dine mål

Som din økonomipartner vil vi sette oss godt inn i din bedrift og deres mål og visjoner. Selv om vår fremste oppgave som regnskapsfører naturligvis er å føre regnskapet på riktig måte, er det også viktig for oss å hjelpe kundene våre med å nå sine mål. Vi ønsker at arbeidet vi gjør skal gjøre det lettere for kundene våre å fatte strategiske beslutninger, og har et fokus på å alltid levere høy kvalitet. Ønsker du en prat om outsourcing av lønn eller regnskap? Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale.

Man tuller ikke med lønn!

07 desember 2022

Lønn er en sentral funksjon i de fleste bedrifter, hvor det også er lett å trå feil. Ta dine ansattes lønn på alvor og sett bort lønnskjøringen til oss!

Rapportering – et verktøy for vekst

28 oktober 2022

Skreddersydde økonomiske rapporter gir løpende oversikt over bedriftens økonomiske tilstand. Dette kan brukes for å skape økt vekst og lønnsomhet.