Arbeidsavtale

Dette bør inngå i arbeidsavtalen

Alle arbeidstakere har krav på en skriftlig arbeidsavtale. Dette er en regel uten unntak, og gjelder både for faste og midlertidige ansettelser, uavhengig av stillingsprosent. Som arbeidsgiver er det ditt ansvar å sørge for at dine ansatte har gyldige arbeidsavtaler på plass. Med et dokument som spesifiserer alle relevante aspekter ved arbeidsforholdet legger bedriften til rette for ryddige og konfliktfrie ansettelsesforhold. 

Vi kan bistå under utarbeidelse av arbeidsavtaler for å sikre at de er i henhold til gjeldende regelverk. Vi kan også være en rådgiver i ulike problemstillinger, for eksempel knyttet til endring og oppdatering av avtaler underveis i arbeidsforholdet.

Dette bør inngå i arbeidsavtalen

Hva skal en arbeidsavtale inneholde?

En arbeidsavtale kalles også en arbeidskontrakt. Dette er et bindende juridisk dokument, som underskrives på bakgrunn av at en arbeidsgiver og en arbeidstaker har inngått en avtale om å bytte arbeidskraft mot et vederlag. Arbeidsavtalen skal ivareta begge parters rettigheter, og skal være klar snarest mulig etter at arbeidstaker har fått tilbud om og akseptert stillingen. Punkter som skal inngå i avtalen er:

 • navn på arbeidsgiver og arbeidstaker
 • opplysninger om arbeidssted
 • arbeidstakers tittel eller stilling og beskrivelse av arbeidet
 • informasjon om arbeidstid og stillingsprosent – herunder lengde og plassering av arbeidstid, lengde på pauser og eventuell avtale om fleksibel arbeidstid eller særlig arbeidstidsordning
 • forventet varighet på arbeidsforholdet ved midlertidig ansettelse
 • tidspunkt for når arbeidsforholdet begynner
 • eventuelle regler for prøvetid
 • informasjon om rett til ferie og feriepenger
 • avtalt lønn, samt eventuelle tillegg, bonusordninger, pensjon og andre godtgjørelser
 • tidspunkt for utbetaling av lønn og utbetalingsmåte
 • opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet

Det kan også være aktuelt å inkludere opplysninger utover dette dersom stillingen eller arbeidsforholdet tilsier at det er nødvendig. Les mer om arbeidsavtalens innhold på nettsiden til Arbeidstilsynet.

Hvorfor er arbeidsavtale viktig for arbeidstaker?

Som arbeidstaker føler du deg kanskje som en vinner fordi du har fått jobben du ønsket deg. Likevel er det viktig å lese nøye gjennom arbeidsavtalen din og være bevisst på hva det er du skriver under på. Arbeidsavtalen beskriver rammene for arbeidsforholdet du skal inn i. Den sikrer at arbeidsoppgavene og lønnen din vil være som forventet og gir et vern mot oppsigelse. 

I et ansettelsesforhold er det arbeidsgiver som har styringsrett, og arbeidsavtalen din er med på å begrense denne styringsretten. Arbeidsavtalen er derfor svært viktig for deg, og ikke minst er det viktig at du er klar over hva som står i din avtale. Når du har skrevet under på avtalen er den bindende, og det kan være vanskelig å gå tilbake på det som står der dersom arbeidet ditt ikke er som forventet.

Hvorfor er arbeidsavtale viktig for arbeidsgiver?

Selv om arbeidsavtalen først og fremst skal sikre rettighetene til den svakeste parten, som er arbeidstakeren, gagner en god arbeidsavtale også deg som arbeidsgiver. Arbeidsavtalen vil være et verktøy du som arbeidsgiver kan bruke for å beskytte egen virksomhet, og for å forebygge eventuelle konflikter og uenigheter. 

Dersom det er relevant i din bransje, burde avtalen også inkludere en konkurranseklausul. Vi opplever at mange bedrifter benytter mangelfulle eller ugyldige konkurranseklausuler i sine arbeidsavtaler, og at dette er et område hvor det kan lønne seg å søke rådgivning.

Endringer i arbeidsforholdet? Husk å oppdatere arbeidsavtalen

Arbeidsavtalen er gjensidig bindende, og kan i utgangspunktet ikke endres med mindre begge parter er enige om det. Ved eventuelle endringer i arbeidsforholdet er det imidlertid viktig at arbeidsavtalen oppdateres, slik at den til enhver tid beskriver de faktiske forholdene. Akkurat som den opprinnelige avtalen, skal også endringer i arbeidsavtalen være skriftlige. For å oppdatere arbeidsavtalen kan det enten skrives en helt ny avtale som erstatter den eksisterende, eller det kan skrives et tillegg til avtalen som begge parter signerer.

I disse tider med mer utstrakt bruk av hjemmekontor, vil endringer i arbeidsavtaler være spesielt aktuelt. Dette er for å skape tydelige rammer og forutsigbarhet for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Samtidig er det viktig for å sikre at arbeidsavtalen gjenspeiler arbeidsforholdene best mulig.

Det er imidlertid ikke nødvendig å oppdatere arbeidsavtalen dersom endringene skyldes lovendringer eller nye krav i tariffavtaler. Slike endringer vil tre i kraft automatisk.

Vi hjelper deg med utforming av arbeidsavtaler

Regnskapskollegiet har lang erfaring med å hjelpe kundene våre med utformingen av arbeidsavtaler. Vi opplever stadig at bedrifter har arbeidsavtaler som er utdatert, og som dermed ikke er tilpasset gjeldende lover og regler. Det finnes et hav av ulike maler for arbeidsavtaler tilgjengelig, men ofte vil det lønne seg å få en erfaren part til å se gjennom og tilpasse avtalen etter din bedrift og deres behov. Kontakt oss for en gjennomgang av din bedrifts arbeidsavtaler, så svarer vi på det du lurer på.

Lønn og arbeidstid i påsken

17 mars 2023

Her gir vi deg reglene som gjelder rundt lønn og arbeidstid før påsken. Som arbeidsgiver er det et par ting som er viktig å vite.

Alle frister for regnskapsåret 2023

15 mars 2023

Her får du en full oversikt over alle frister i regnskapskalenderen for regnskapsåret 2023. Her er frister for årsoppgjøret for 2022 i 2023.