Likviditetsstyring

Likviditetsstyring – få kontroll på bedriftens midler

At en bedrift har god likviditet, betyr rett og slett at den har betalingsevnen i orden. Dette er en forutsetning for at bedriften skal nå sine mål, men det å ha orden på likviditeten kommer ikke nødvendigvis av seg selv. En bedrift med gode rutiner for likviditetsstyring har bedre forutsetninger for å håndtere utgiftene sine, og dermed også for å lykkes over tid. Regnskapskollegiet kan hjelpe deg med å få kontroll på din bedrifts midler.

Les mer om likviditetsstyring og last ned et malverk for likviditetsbudsjett her.

Likviditetsstyring – få kontroll på bedriftens midler

God likviditet er en forutsetning for levedyktighet

Likvide midler er de eiendelene som raskt kan omgjøres til kontanter, og som dermed er tilgjengelige for bedriften her og nå. Med god likviditet er bedriften din er i stand til å betale de løpende utgiftene sine, for eksempel regninger, lønn til ansatte, skatter og avgifter. God likviditet er med andre ord helt avgjørende for at bedriften skal være levedyktig.

I tillegg til å kunne betale de løpende utgiftene burde bedriften også ha en likviditetsreserve, altså midler som kan frigjøres og omsettes relativt umiddelbart når det behøves. Dette gir trygghet når uforutsette situasjoner og utgifter dukker opp. Ettersom dårlig likviditet er en utbredt årsak til at bedrifter går konkurs, kan dere få mye igjen for å gjøre likviditetsstyring og hvordan bedriftens likviditet kan forbedres til en prioritet.

Hvordan tilrettelegge for god likviditet i bedriften?

Når det er snakk om å ivareta og forbedre likviditeten, er oversikt og kontroll viktige nøkkelord. En bedrift som kjenner omfanget av inntektene og utgiftene sine, og ikke minst når penger kommer inn og går ut, har også bedre forutsetninger for å ha orden på pengestrømmen. Videre er god drift avgjørende for likviditeten, og her burde alle bedriftens avdelinger involveres for å etablere en god likviditetskultur. Likviditet er ikke noe som bare angår økonomiavdelingen. Godt utarbeidede betingelser i salg- og innkjøpsavdelingen er for eksempel avgjørende for at pengene faktisk kommer inn og kan disponeres. 

Likviditet kan være en spesielt stor bekymring for bedrifter i oppstartsfasen, eller ved omorganiseringer og i utviklingsfaser. Det viktigste man kan gjøre her er å være realistisk med tanke på hvor store utgifter man vil få i den situasjonen man står i. Mange har lett for å være i overkant optimistiske når det gjelder hvor fort inntektene vil komme eller øke, og dermed tro at de har mer likvide midler tilgjengelig enn det som er tilfellet. 

Sett opp et likviditetsbudsjett

Den mest effektive måten å få orden på likviditeten på, er å utarbeide et likviditetsbudsjett. Likviditetsbudsjettet skiller seg fra resultatbudsjettet ved at man fører opp inntekter og kostnader i den perioden de kommer inn på eller går ut av bedriftens konto, og ikke i perioden de kostnads- eller inntektsføres. Dette gir god oversikt over bedriftens fremtidige inn- og utbetalinger, og hvor mye penger dere vil ha til rådighet under budsjettperioden. Dermed blir det også lettere å se om dere vil være i stand til å dekke kostnadene deres etter hvert som de forfaller.

Les også: «Tid for å budsjettere».

Rådgivning om likviditetsstyring

Regnskapskollegiet kan være en økonomisk rådgiver for bedrifter i ulike faser og situasjoner. Vi har mye erfaring med å hjelpe kundene våre med å få kontroll på pengestrømmen gjennom god likviditetsstyring med likviditetsbudsjett og likviditetsprognoser. Gjennom samtale med oss kan du få et mer bevisst forhold til din bedrifts økonomiske tilstand, og vil være i stand til å fatte bedre økonomiske beslutninger. 

Har du spørsmål om likviditet eller vil ha hjelp med likviditetsstyring? Kontakt oss for en hyggelig samtale.

Lønn og arbeidstid i påsken

17 mars 2023

Her gir vi deg reglene som gjelder rundt lønn og arbeidstid før påsken. Som arbeidsgiver er det et par ting som er viktig å vite.

Alle frister for regnskapsåret 2023

15 mars 2023

Her får du en full oversikt over alle frister i regnskapskalenderen for regnskapsåret 2023. Her er frister for årsoppgjøret for 2022 i 2023.