Lønn

Lønn og arbeidstid i påsken

Veldig snart er det duket for appelsin og Kvikk Lunsj i solveggen. For arbeidsgiver betyr påskeferie og helligdager også at man må være klar over noen regler rundt lønn og arbeidstid.

Lønn og arbeidstid i påsken

Når starter egentlig påsken? 

For arbeidsplasser som ikke er regulert av en tariffavtale, er det arbeidsmiljøloven man skal se til for å finne ut av arbeidstider. Selv om de fleste skoleelever starter ferien sin lørdag 29. mars, starter ikke den lovbestemte ferien før onsdagen etter, i praksis onsdag kveld. 

Dagen før en helligdag skal det være arbeidsfri fra klokken 18:00, dette er definert i «L​ov om helligdager og helligdagsfred § 2».

Noen bedrifter har innført “halv arbeidsdag” eller kortere arbeidstid uten trekk i lønn onsdagen før skjærtorsdag. Dette er ikke en rettighet man har etter loven, men kan være et gode bedriften ønsker å gi eller noe som er definert i en tariffavtale. Blant annet gir hovedtariffavtalen til staten alle ansatte fri fra klokken 12:00, så lenge «tjenstlige hensyn tillater det». 

Søndagsarbeid og arbeidets art

I 2023 er onsdag før skjærtorsdag 5. april. Jobber man etter klokken 18:00 onsdagen før påskens første helligdag er det faktisk som søndagsarbeid å regne. Det betyr at kravene til at «arbeidets art gjør det nødvendig» må oppfylles. Det vil si at søndagsarbeidet må være nødvendig av samfunnsmessige eller produksjonsmessige grunner. 

Eksempler kan være arbeid i helsevesenet, restauranter, serveringssteder og lignende. 

Dette hensynet må alltid vurderes opp mot hensynet til arbeidstakernes sosiale og velferdsmessige behov. 

Arbeidstider i påsken 2023

Skjærtorsdag og langfredag er begge helligdager, det samme med 1. og 2. påskedag. Unntaket er påskeaften som faktisk ikke er en helligdag, men arbeidsmiljøloven sier likevel at det skal være arbeidsfri fra klokken 15:00. Må du jobbe senere enn dette, eller noen av de andre helligdagene, gjelder samme regler som ved søndagsarbeid. Palmesøndag er en helt vanlig søndag. 

Får jeg lønn i påsken selv om jeg har fri? 

Lønn på helligdager kan være komplisert, på samme måte som at arbeidstid er regulert av tariffavtaler, er lønn ofte det samme. 

Det vil også kunne utgjøre stor forskjell om du har fastlønn eller timelønn. Har du fast månedslønn vil du som hovedregel ha avtale om fast lønn utbetalt hver måned, uavhengig av helligdager. Du skal dermed ikke trekkes i lønn for disse dagene. 

Har du timelønn får du normalt betalt for timene du er på jobb, og vil dermed oftest bare få betalt dersom du jobber i helligdagene. Enkelte tariffavtaler gir deg likevel rett på lønn selv om du ikke jobber disse dagene. 

Har du spørsmål rundt lønn og helligdager? Våre dyktige regnskapsførere bistår deg gjerne

Helligdagstillegg i påsken 

Hvilken lønn og tillegg en ansatt har rett til på helligdager er ikke lovregulert, unntaket er 1. og 17. mai. 

Egne regler om lønn i påsken vil være fastsatt enten i avtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, eller gjennom tariffavtale. I noen virksomheter gis det 100 % tillegg i lønn, man kan også avtale avspasering, da gjerne dobbelt antall timer. 

På denne siden legger vi ut nyheter og nyttige artikler som er til nytte for våre kunder. Ta en titt her

 

Alle frister for regnskapsåret 2023

15 mars 2023

Her får du en full oversikt over alle frister i regnskapskalenderen for regnskapsåret 2023. Her er frister for årsoppgjøret for 2022 i 2023.