Forslag om Ny kompensasjonsordning for bedrifter fra 1. september til 28. februar 2021

Den vil gjelde for alle som har hatt et omsetningsfall på mer enn 30 prosent sammenlignet med samme periode året før og vil dekke deler av faste uunngåelige kostnader.  De som ikke hadde omsetning i 2019 i tilsvarende periode, kan ikke søke støtte via denne ordningen.

Hva dekker ordningen:

I september og oktober vil justeringsfaktoren være 0,6 dvs at den dekker inntil 60% av faste uunngåelige kostnader mens det legges opp til at inntil 70 % dekkes i november og desember. Foreløpig er justeringsfaktoren ukjent vedrørende januar og februar 2021.

Praktiske eksempler:

I praksis betyr dette at hvis inntektsbortfallet er på 100% (dvs må stenge) vil faste uunngåelige kostnader dekkes med 60% i september og oktober. Hvis inntektsbortfallet er på 50% vil 30% av de faste uunngåelige kostnadene i september og oktober bli dekket.

Når kan det søkes:

Søknad om kompensasjon kan sendes inn fra 01. januar 2021 (via Altinn i en egen portal) og dekker en to måneders periode. Dvs at søknaden skal gjelde for to måneders periodene; september-oktober, november-desember og januar-februar.

Bekreftelser før innsending:

Det vil være autorisert regnskapsfører eller revisor som må bekrefte innholdet før det søkes. En andel av bedriftens utgifter til bekreftelsen vil bli kompensert i ordningen.

Aksjonærregisteroppgaven

12 januar 2021

Aksjonærregisteroppgaven er en rapportering av alle hendelser og bevegelser knyttet til aksjer i et selskap, og skal leveres til Skatteetatens aksjonærregister innen 31. januar hvert år.

SAF-T Regnskapsfiler

27 november 2020

Skattedirektoratet vil ikke lenger akseptere at bokføringspliktige ikke har implementert SAF-T regnskap uten nødvendige dispensasjoner.