Regnskap

Nytt standardformat for regnskap: SAF-T

SAF-T Regnskap er et standardformat for utveksling av regnskapsdata, og står for «Standard Audit File-Tax». Systemet er utviklet på bakgrunn av at Finansdepartementet har bestemt at alle som er bokføringspliktige og har bokføringen tilgjengelig elektronisk, også skal kunne sende inn regnskapsdataene sine i et bestemt standardformat. Dette gjør dataene mer tilgjengelige og enklere forstå.

Nytt standardformat for regnskap: SAF-T

Med SAF-T blir det enklere for alle

Med SAF-T-standarden blir rapportering og utveksling av regnskapsdata enklere både for myndigheter og for de bokføringspliktige. Analyse og utveksling av informasjon blir lettere å gjennomføre, og det blir enklere å holde oversikt over bokføringen på en effektiv måte. Kravet til SAF-T ble innført 1. januar 2020.

Hvorfor er SAF-T blitt et krav?

Ved å benytte en felles standard for elektronisk bokføring blir en rekke tjenester og handlinger enklere å utføre. Alle som er bokføringspliktige kan lettere oversende nødvendig informasjon om regnskapet til for eksempel Skatteetaten, når det blir forespurt eller er behov for det.

Interne kontroller av regnskap blir også enklere, og bokføringspliktige kan dele data samt analysere tall mer effektivt og sømløst.

SAF-T-filer oppfyller også de gitte kravene for oppbevaringsplikt, og gjør det dermed enklere å oppbevare nødvendig, bokført informasjon etter gitte retningslinjer.

Hvordan bruke SAF-T?

For å ta i bruk standardformatet SAF-T må alle systemleverandører av regnskapssystemer tilpasse systemene sine slik at de er kompatible med den nye standarden. Hvis leverandøren av ditt regnskapssystem ikke har gjort nødvendige endringer, må du som næringsdrivende selv be om utsettelse hos Skatteetaten for innsending av informasjon via SAF-T.

Unntak fra SAF-T

Selskaper eller bedrifter som har en omsetning på mindre enn 5 millioner kroner er unntatt kravet om å benytte standardformatet. Hvis de likevel har digitaliserte og elektroniske opplysninger om sin bokføring tilgjengelig, er de automatisk omfattet av kravet om å rapportere i SAF-T-standarden. Ved hjelp av SAF-T er det enkelt å spesifisere hvilke regnskapsdata man ønsker å dele, og hvordan informasjonen skal struktureres på gunstigste vis.

Les mer om SAF-T på Skatteetaten sine nettsider.

Har du spørsmål om SAF-T, eller trenger veiledning angående regnskap?

Regnskapskollegiet tilbyr helhetlige tjenester innenfor økonomi, administrasjon og regnskap. Vi er opptatte av å bistå våre kunder med god dialog og oppfølging, og hjelper dere slik at bokføringen blir enkel og oversiktlig. Kontakt oss i dag.

Lønn og arbeidstid i påsken

17 mars 2023

Her gir vi deg reglene som gjelder rundt lønn og arbeidstid før påsken. Som arbeidsgiver er det et par ting som er viktig å vite.

Alle frister for regnskapsåret 2023

15 mars 2023

Her får du en full oversikt over alle frister i regnskapskalenderen for regnskapsåret 2023. Her er frister for årsoppgjøret for 2022 i 2023.