Rapportering

Rapportering – et verktøy for vekst

Med moderne, skybaserte regnskapsløsninger er samarbeidet med regnskapsføreren mer sømløst enn noen gang. Det er også svært enkelt for bedriften å få tilgang på oppdaterte og nyttige regnskapstall. Dette gjør det mulig å løpende justere bedriftens strategi og mål for å gripe de vekst- og utviklingsmulighetene som dukker opp.

Regnskapskollegiet benytter profesjonell programvare for utarbeidelse av økonomiske rapporter, og kan bistå med å gjøre bedriftens tallmateriale lett tilgjengelig i et forståelig format. Vi kan også hjelpe dere med å benytte informasjonen som finnes i regnskapstall og rapporter for å skape vekst og lønnsomhet for bedriften.

Rapportering – et verktøy for vekst

God oversikt øker lønnsomheten

Bedrifter får tilgang til stadig mer data, både om egne aktiviteter og det som skjer i deres omgivelser. Klarer man å utnytte all denne informasjonen på en god måte, gir dette et solid grunnlag for å utvikle bedriften sin i riktig retning. Utfordringen blir å navigere i all den informasjonen som finnes, og hente ut og benytte det som er mest relevant for å øke lønnsomheten. 

Skreddersydde rapporter gjør jobben med å skaffe seg oversikt i tall- og datamengden enklere. Vi kan sette opp rapporter som tydeliggjør hvordan det står til med bedriften i dag, og på hvilke områder det finnes rom for forbedring eller muligheter for vekst. Dette vil være til stor nytte, både når mindre beslutninger skal tas og i oppfølgingen av langsiktige mål og strategier. 

Få oppdaterte rapporter i sanntid

En stor fordel med skybaserte regnskapssystemer er at regnskapsinformasjon blir tilgjengelig for dere umiddelbart. Dermed er det også mulig å generere rapporter som oppdateres i sanntid. Dette gir et uvurderlig beslutningsgrunnlag i møter og andre situasjoner der det skal tas beslutninger på vegne av bedriften. Rapporter presentert i et lett forståelig format gjør det dessuten enklere for alle i bedriften å snakke om tall, også for de uten spesiell regnskapsbakgrunn.

Muligheten for eksport av data og integrasjon med ulike systemer, gjør at din bedrift kan få tilgang til akkurat de rapportene dere ønsker. Vi hjelper dere med å sette opp rapportene med ønsket informasjon samt hvor ofte dere ønsker å få tilsendt rapporter. Rapportene settes opp i samarbeid med dere, på den måten vi sammen blir enig om at er hensiktsmessig for bedriften. 

Regnskapsanalyse gir oversikt over nøkkeltallene

For å få størst mulig utbytte av regnskapsinformasjon og nøkkeltall hjelper det ikke å bare ha tilgang til tallene, det er også avgjørende at man klarer å bruke den informasjonen rapportene inneholder. Regnskapsanalyse er derfor en viktig del av jobben vi gjør for kundene våre. Gjennom en regnskapsanalyse kan vi hjelpe dere med å få oversikt over blant annet lønnsomhet, likviditet, soliditet samt hvordan bedriften deres gjør det i forhold til konkurrenter og andre aktører i bransjen.

Fordelen med å benytte en regnskapsfører til å foreta regnskapsanalyse for dere er at vi kan bidra med objektive synspunkter og hjelpe dere med å se muligheter og tiltak dere kanskje ikke hadde identifisert på egen hånd. Les mer om hva vi kan tilby innen regnskapsanalyse her.

Kontakt oss for en prat om deres rapporteringsbehov

Ulike bedrifter har ulike behov når det kommer til rapportering. Vi har erfaring med kunder i de aller fleste bransjer. Dette gjør oss godt rustet til å komme med anbefalinger tilpasset akkurat din bedrift. Som deres regnskapsfører bidrar vi til at dere får mest mulig ut av informasjonen i regnskapet deres, og vi veileder dere i spørsmål knyttet til lønnsomhet, likviditet og forretningsutvikling. 

Har du spørsmål rundt hvordan våre rapporteringsløsninger kan bidra til vekst for din bedrift? Kontakt oss i dag for en hyggelig prat!

Lønn og arbeidstid i påsken

17 mars 2023

Her gir vi deg reglene som gjelder rundt lønn og arbeidstid før påsken. Som arbeidsgiver er det et par ting som er viktig å vite.

Alle frister for regnskapsåret 2023

15 mars 2023

Her får du en full oversikt over alle frister i regnskapskalenderen for regnskapsåret 2023. Her er frister for årsoppgjøret for 2022 i 2023.