Lønnsomhetsvurdering

Regnskapskollegiet hjelper deg med å øke lønnsomheten

Ønsker du å få kartlagt hvordan din virksomhet kan iverksette tiltak for å øke lønnsomheten, omsetningen og effektiviteten? 

Uansett om selskapet ditt er nyoppstartet eller har mange driftsår bak seg allerede, kan vi bistå med å avdekke vekstpotensial og utviklingsmuligheter på ulike områder. Vi benytter oss av simulering og enkle modeller for å se hva effekten av ulike tiltak vil være, og om disse vil ta dere nærmere ønsket situasjon og resultat.

Regnskapskollegiet hjelper deg med å øke lønnsomheten

Kartlegging av muligheter for økt lønnsomhet

For å avdekke muligheter for å øke lønnsomhet eller effektivitet, er første steg å se på hva det er bedriften din gjør i dag. Deretter vil vi forsøke å finne årsaker til at dette ikke gir de resultatene du ønsker. På mange måter går vi dypt ned i materien på det dere driver med, og ser på alle mulige aspekter som potensielt er med på å svekke deres bruttofortjeneste. Eksempler på spørsmål vi vil forsøke å finne svar på er:

  • Er det et marked for varene eller tjenestene du selger?
  • Benytter du hensiktsmessige leverandører?
  • Ligger du på et fornuftig prisnivå?
  • Har du unødvendig høye faste utgifter?
  • Er konseptet ditt levedyktig?
  • Taper du mye på svinn?

Vi vil også benytte egen kunnskap om bransjen du driver i for å gi råd rundt hvilke muligheter som finnes, og hva konkurrentene dine potensielt gjør som din bedrift kan adoptere. 

Vi hjelper dere med å legge en strategisk plan

Når vi har sett på hva dere gjør i dag som ikke fungerer optimalt, er neste steg å finne ut hva som skal til for å endre på dette. Det kan være mindre endringer, som å bytte ut enkelte leverandører eller å tilpasse tilbudet av varer eller tjenester, eller det kan innebære å finne en helt ny retning for virksomheten. 

Ofte vil det være hensiktsmessig å lage en strategiplan som konkretiserer hvordan dere skal komme dere til bedriftens ønskede tilstand. Dette vil gi dere en tidsramme å forholde dere til, noe som bidrar til økt motivasjon og gjør veien mot målet mer oversiktlig. Den strategiske planen burde også inkludere et budsjett som vil gi en god pekepinn på hvordan dere ligger an underveis. 

Lønnsomhetsvurderinger gir økt bevissthet

En vurdering av økt lønnsomhetspotensial vil som regel bunne ut i noen konkrete forslag om tiltak dere kan iverksette. Et minst like viktig aspekt ved en slik gjennomgang er imidlertid at bedriften sitter igjen med et mer bevisst forhold til hvordan ulike inntekts- og kostnadselementer spiller inn på deres driftsresultat. Det er ikke nødvendig med inngående økonomisk kompetanse for å forstå at mange små kostnader til sammen kan utgjøre betydelige beløp. Mange får seg likevel en liten oppvåkning når de ser sine egne utgiftsposter svart på hvitt foran seg. Samtidig får de en viktig innsikt som gjør dem bedre rustet til å fatte gode strategiske beslutninger i fremtiden. 

Riktig programvare gir bedre flyt og høyere effektivitet

Vi møter stadig på bedriftseiere som ikke er bevisst på hvordan lite optimal programvare hemmer deres lønnsomhet og daglige flyt. Det kan være at de har systemer som ikke kan snakke sammen, slik at tjenesteflyten krever manuelle handlinger. I stedet for å tilpasse systemet slik at det dekker deres behov, tilpasser de heller rutinene sine etter begrensningene i programvaren de bruker. 

Ofte er bakgrunnen for at bedrifter jobber på denne måten at de har fått tak i billig utstyr eller programvare, og ikke tenkt så mye over mulige begrensninger det kan ha. Verdien av god vare- og tjenesteflyt skal derimot ikke undervurderes. Økt effektivitet og produktivitet som følge av riktig programvare, gjør at investeringskostnaden som regel nedbetaler seg selv. 

En proaktiv samarbeidspartner

Vi har et mål om å være en proaktiv samarbeidspartner for kundene våre. Det betyr at vi aktivt vil rådgi dersom vi ser at bedriften har uutnyttet potensial for økt lønnsomhet eller reduserte utgifter. For oss er det like ønskelig å være involvert som rådgiver for kundene våre som det er å føre regnskap i henhold til fastsatte frister. 

Det er gjennom sparring og dialog at samarbeidet vårt med kundene våre utvikler seg. Dette bidrar til å skape økt lønnsomhet for deg, samtidig som vi får stadig bedre kjennskap til bedriften og deres mål. Dermed blir vi også i stand til å gi enda bedre og mer tilpassede anbefalinger. 

Ønsker du å komme i kontakt med en proaktiv og kundeorientert regnskapsfører? Vi vil gjerne høre fra deg!

Rapportering – et verktøy for vekst

28 oktober 2022

Skreddersydde økonomiske rapporter gir løpende oversikt over bedriftens økonomiske tilstand. Dette kan brukes for å skape økt vekst og lønnsomhet.

Dette bør inngå i arbeidsavtalen

07 oktober 2022

En god arbeidsavtale gir tydelige og forutsigbare arbeidsforhold. Vi kan hjelpe deg med utforming og oppdatering av din bedrifts arbeidsavtaler.