Lønn

Sett bort lønnskjøringen til en ekstern lønnspartner

De færreste bedrifter har lønn som sin kjernevirksomhet, men å ha noen som håndterer lønnskjøring er en forutsetning for å ha ansatte. Å kjøre lønn er imidlertid ikke helt ukomplisert. Regelverket rundt lønn kan være svært krevende å få kontroll på. Samtidig er det lite rom for feil, fordi det er helt avgjørende for profesjonaliteten til en bedrift at de ansatte får riktig lønn til riktig tid. 

Uavhengig av om din bedrift har en intern regnskapsavdeling eller ikke, kan det være en fordel å ha en ekstern lønnspartner. I denne artikkelen går vi nærmere inn på noen av fordelene med å sette bort lønnskjøringen, enten helt eller periodevis ved behov. 

Les mer om våre lønnstjenester her.

Sett bort lønnskjøringen til en ekstern lønnspartner

Lønn er et komplekst område

Når nye kunder kommer til oss og spør hvilke økonomifunksjoner de absolutt burde sette bort til oss, er lønnskjøring gjerne det første vi nevner. Lønn er et helt eget felt innenfor regnskapsføring, hvor det er veldig lett å gjøre feil. Det er mange regler å holde oversikt over og det krever gode rutiner for å holde seg oppdatert. Dermed kan det bli svært tidkrevende å holde i lønnsfunksjonen på egenhånd. Gjør dere feil kan dere ende opp med store og unødvendige gebyrer.

Samtidig er lønn et følsomt felt fordi det ikke er rom for å gjøre feil. Dine ansatte skal ha lønnen sin til avtalt tid, og her er det ikke noe slingringsmonn. Med en ekstern partner på lønn får du en ekstra trygghet på at det aldri vil oppstå problemer rundt utbetalingene. Vi kan avlaste ved sykdom og i hektiske perioder, eller vi kan håndtere lønnskjøringen fast gjennom hele året. Kall oss gjerne for en garantiordning for at lønnen alltid utbetales som forventet, og at dere overholder lover og regler.

En ekstern lønnspartner frigjør tid i regnskapsavdelingen

Det er ikke bare mindre bedrifter som vil ha utbytte av å sette bort lønnskjøringen – å benytte en ekstern lønnspartner kan også frigjøre tid hos store selskaper med egne interne regnskapsavdelinger. Lønnskjøring er noe som skjer helt på siden av øvrig drift. Lønnsposter skal naturligvis inn i budsjett og regnskap, men den praktiske utførelsen har lite med regnskapsføringen for øvrig å gjøre. Dermed er det ikke egentlig noen store fordeler med holde lønnsfunksjonen internt på huset. 

La heller deres interne regnskapsmedarbeidere fokusere på den delen av regnskapsføringen som er tilknyttet driften. Våre lønnsmedarbeidere garanterer at alle utbetalinger og innrapporteringer knyttet til lønn skjer i henhold til avtale og regelverk.

Det er enkelt for oss å bistå med lønnskjøringen

Selv om regelverket rundt lønn er komplekst, har det også den fordelen at det er likt for absolutt alle. Har man kompetanse på lønnskjøring og er oppdatert på regelverket, kan man derfor enkelt gå inn og ta over lønnsfunksjonen til en hvilken som helst bedrift, enten det er et lite AS eller et stort selskap med mange underavdelinger. 

Vi kan bistå uansett hvilket lønnssystem dere bruker. Rutinene for lønnskjøring er lagt opp slik at man følger et bestemt løp, som derfor alle lønnsprogrammer må støtte. Skybaserte systemer gjør det enkelt å sende og dele filer og informasjon, og vi kan enkelt gå inn og jobbe i systemene dere har valgt. Om ønskelig kan vi også være behjelpelig med valg og implementering av nye lønns- og HR-systemer i bedriften. 

Er ditt selskap på utkikk etter en ekstern lønnspartner?

Vårt kompetente og pålitelige lønnsteam står klare for å bistå din bedrift med lønnsutbetalinger, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, feriepenger og annet som hører til lønnsfunksjonen. Vi kan overta lønnsfunksjonen på fast basis eller være en ekstra støtte i hektiske perioder. Samtidig kan vi være en rådgiver for deg, og svare på spørsmål fra de ansatte vedrørende lønn og ytelser. 

Å overlate lønnskjøringen til en ekstern partner er raskt og enkelt. Kontakt oss i dag hvis du vil vite mer om hvordan vi kan bistå din bedrift.

Lønn og arbeidstid i påsken

17 mars 2023

Her gir vi deg reglene som gjelder rundt lønn og arbeidstid før påsken. Som arbeidsgiver er det et par ting som er viktig å vite.

Alle frister for regnskapsåret 2023

15 mars 2023

Her får du en full oversikt over alle frister i regnskapskalenderen for regnskapsåret 2023. Her er frister for årsoppgjøret for 2022 i 2023.