Satser 2023

Skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2022 og 2023

Satser og beløpsgrenser som fremgår av tabellen er vedtatt av Stortinget ved behandlingen av budsjettet for 2023. Hele oversikten er hentet fra Regjeringen.no og kan leses i sin helhet her

 

2022-regler

Enighet 2023

Endring
2022–2023

Skatt på alminnelig inntekt

 

 

 

Personer     

22 pst.

22 pst.

-

Bedrifter     

22 pst.

22 pst.

-

 

 

 

 

Skatt på grunnrentenæringer

 

 

 

Petroleum (særskatt)3          

71,8 pst.

71,8 pst.

-

Vannkraft (grunnrenteskatt)4          

47,4 pst.

57,7 pst.

10,3 pst.-enheter

 

 

 

 

Trinnskatt

 

 

 

Trinn 1

 

 

 

Innslagspunkt           

190 350 kr

198 350 kr

4,2 pst.

Sats    

1,7 pst.

1,7 pst.

-

Trinn 2

 

 

 

Innslagspunkt           

267 900 kr

279 150 kr

4,2 pst.

Sats    

4,0 pst.

4,0 pst.

-

Trinn 3

 

 

 

Innslagspunkt           

643 800 kr

642 950 kr

-0,1 pst.

Sats  

13,4 pst.

13,5 pst.

0,1 pst.-enhet

Trinn 4

 

 

 

Innslagspunkt           

969 200 kr

926 800 kr

-4,4 pst

Sats    

16,4 pst.

16,5 pst.

0,1 pst.-enhet

Trinn 5

 

 

 

Innslagspunkt           

2 000 000 kr

1 500 000 kr

-25,0 pst.

Sats    

17,4 pst.

17,5 pst.

0,1 pst.-enhet

 

 

 

 

Trygdeavgift

 

 

 

Nedre grense for å betale trygdeavgift     

64 650 kr

69 650 kr

7,7 pst.

Opptrappingssats    

25 pst.

25 pst.

-

Sats

 

 

 

Lønnsinntekt

8,0 pst.

7,9 pst.

-0,1 pst.-enhet

Fiske, fangst og barnepass6

8,0 pst.

7,9 pst.

-0,1 pst.-enhet

Annen næringsinntekt        

11,2 pst.

11,1 pst.

-0,1 pst.-enhet

Pensjonsinntekt mv.

5,1 pst.

5,1 pst.

-

 

 

 

 

Sats på bruttoinntekt for utenlandske arbeidstakere
(kildeskatt)     

25 pst.

25 pst.

-

 

 

 

 

Arbeidsgiveravgift

 

 

 

Sone I

14,1 pst.

14,1 pst.

-

Sone Ia        

14,1/
10,6 pst.

14,1/
10,6 pst.

-

Sone II

10,6 pst.

10,6 pst.

-

Sone III          

6,4 pst.

6,4 pst.

-

Sone IV          

5,1 pst.

5,1 pst.

-

Sone IVa        

7,9 pst.

7,9 pst.

-

Sone V

0 pst.

0 pst.

-

Ekstra arbeidsgiveravgift på lønn over 750 000 kroner

-

5 pst.

Ny

 

 

 

 

Maksimale effektive marginale skattesatser

 

 

 

Lønnsinntekt ekskl. arbeidsgiveravgift     

47,4 pst.

47,4 pst.

-

Lønnsinntekt inkl. arbeidsgiveravgift        

53,9 pst.

55,8 pst.

1,9 pst.-enheter

Pensjonsinntekt8      

44,5 pst.

44,6 pst.

0,1 pst.-enhet

Næringsinntekt        

50,6 pst.

50,6 pst.

-

Utbytte9         

49,5 pst.

51,5 pst.

2,0 pst.-enheter

 

 

 

 

Personfradrag

58 250 kr

79 600 kr

36,7 pst.

 

 

 

 

Minstefradrag i lønnsinntekt mv.10

 

 

 

Sats    

46 pst.

46 pst.

-

Nedre grense

31 800 kr

Utgår

Utgår

Øvre grense  

109 950 kr

104 450 kr

-5,0 pst.

 

 

 

 

Minstefradrag i pensjonsinntekt10

 

 

 

Sats    

40 pst.

40 pst.

-

Nedre grense

4 000 kr

Utgår

Utgår

Øvre grense  

90 800 kr

86 250 kr

-5,0 pst.

 

 

 

 

Særfradrag for enslige forsørgere11 

52 476 kr

Utgår

Utgår

 

 

 

 

Skattefradrag for pensjonsinntekt

 

 

 

Maksimalt beløp      

33 400 kr

32 825 kr

-1,7 pst.

Nedtrapping, trinn 1

 

 

 

Innslagspunkt           

210 950 kr

219 950 kr

4,3 pst.

Sats    

16,7 pst.

16,7 pst.

-

Nedtrapping, trinn 2

 

 

 

Innslagspunkt           

318 000 kr

331 750 kr

4,3 pst.

Sats    

6,0 pst.

6,0 pst.

-

 

 

 

 

Skattebegrensningsregelen

 

 

 

Avtrappingssats       

55 pst.

55 pst.

-

Skattefri nettoinntekt

 

 

 

Enslig 

147 450 kr

147 450 kr

-

Gift     

135 550 kr

135 550 kr

-

Formuestillegget

 

 

 

Sats    

1,5 pst.

1,5 pst.

-

Enslig 

200 000 kr

200 000 kr

-

Gift     

100 000 kr

100 000 kr

-

 

 

 

 

Særskilt fradrag i Troms og Finnmark (tiltakssonen) 

20 000 kr

20 550 kr

2,8 pst.

 

 

 

 

Særskilt fradrag for sjøfolk

 

 

 

Sats    

30 pst.

30 pst.

-

Øvre grense  

83 000 kr

83 000 kr

-

 

 

 

 

Særskilt fradrag for fiskere og fangstfolk

 

 

 

Sats    

30 pst.

30 pst.

-

Øvre grense  

154 000 kr

154 000 kr

-

 

 

 

 

Særskilt fradrag i næringsinntekt for jordbruk mv.12

 

 

 

Inntektsuavhengig fradrag 

93 000 kr

93 000 kr

-

Sats utover inntektsuavhengig fradrag     

38 pst.

38 pst.

-

Maksimalt samlet fradrag   

195 000 kr

195 000 kr

-

 

 

 

 

Maksimalt fradrag for innbetaling til individuell
sparing til pensjon13  

15 000 kr

15 000 kr

-

 

 

 

 

Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid

 

 

 

Sats per km  

1,65 kr

1,70 kr

3,0 pst.

Nedre grense for fradraget 

14 000 kr

14 400 kr

2,9 pst.

 

 

 

 

Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner          

25 000 kr

25 000 kr

-

 

 

 

 

Maksimalt fradrag for innbetalt fagforeningskontingent mv.  

5 800 kr

7 700 kr

32,8 pst.

 

 

 

 

Boligsparing for ungdom under 34 år (BSU)

 

 

 

Sats for skattefradrag          

20 pst.

10 pst.

-10 pst.-enheter

Maksimalt årlig sparebeløp

27 500 kr

27 500 kr

-

Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen           

300 000 kr

300 000 kr

-

 

 

 

 

Foreldrefradrag for legitimerte utgifter til pass og stell av barn

 

 

 

Øvre grense

 

 

 

Ett barn         

25 000 kr

25 000 kr

-

Tillegg per barn utover det første  

15 000 kr

15 000 kr

-

 

 

 

 

Formuesskatt14

 

 

 

Kommune

 

 

 

Innslagspunkt           

1 700 000 kr

1 700 000 kr

-

Sats    

0,7 pst.

0,7 pst.

-

Stat

 

 

 

Innslagspunkt, trinn 1         

1 700 000 kr

1 700 000 kr

-

Sats, trinn 1  

0,25 pst.

0,30 pst.

0,05 pst.-enheter

Innslagspunkt, trinn 2         

20 mill. kr

20 mill. kr

-

Sats, trinn 2  

0,4 pst.

0,4 pst.

-

 

 

 

 

Verdsettelse15

 

 

 

Primærbolig 

25 pst.

25 pst.

-

Primærbolig med høy verdsettelse16                  

50 pst.

70 pst.

20 pst.-enheter

Sekundærbolig (og tilordnet gjeld)

95 pst.

100 pst.


5 pst.-enheter

Aksjer (inkl. næringseiendom) og tilordnet gjeld   

75 pst.

80 pst.

5 pst.-enheter

Driftsmidler (og tilordnet gjeld)     

75 pst.

70 pst.

-5 pst.-enheter

 

 

 

 

Finansskatt

 

 

 

Finansskatt på lønn 

5 pst.

5 pst.

-

Finansskatt på overskudd   

3 pst.

3 pst.

-

 

 

 

 

Avskrivningssatser

 

 

 

Saldogruppe a (kontormaskiner mv.)       

30 pst.

30 pst.

-

Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi)

20 pst.

20 pst.

-

Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv.)17                  

24 (30) pst.

24 (30) pst.

-

Saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.)

20 pst.

20 pst.

-

Saldogruppe e (skip, fartøyer, rigger mv.)

14 pst.

14 pst.

-

Saldogruppe f (fly, helikopter)        

12 pst.

12 pst.

-

Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak)    

5 pst.

5 pst.

-

Saldogruppe h (bygg og anlegg, hoteller mv.)18   

4 (6/10/20) pst.

4 (6/10/20) pst.

-

Saldogruppe i (forretningsbygg)    

2 pst.

2 pst.

-

Saldogruppe j (tekniske installasjoner i forretningsbygg og andre næringsbygg)  

10 pst.

10 pst.

-

Lønn og arbeidstid i påsken

17 mars 2023

Her gir vi deg reglene som gjelder rundt lønn og arbeidstid før påsken. Som arbeidsgiver er det et par ting som er viktig å vite.

Alle frister for regnskapsåret 2023

15 mars 2023

Her får du en full oversikt over alle frister i regnskapskalenderen for regnskapsåret 2023. Her er frister for årsoppgjøret for 2022 i 2023.