Budsjett

Tid for å budsjettere

For å kunne styre bedriften i riktig retning, bør det settes opp en oversikt over de økonomiske planene til bedriften det neste året.
Det gjelder både inntekter og kostnader. På denne måten kan det følges opp om det som forventes på inntekts- og kostnadssiden på de ulike postene stemmer med virkeligheten.

Les mer om våre tjenester her.

Tid for å budsjettere

Gode og realistiske planer

Et budsjett er et viktig planleggingsverktøy, men også et viktig kontrollverktøy for bedriften, da gjerne kombinert med prognose for året. Budsjettet hjelper dere med å lage gode og realistiske planer som igjen gjør det enklere å avgjøre hvilke planer og tiltak som skal settes i gang.

I tillegg burde budsjettet løpende benyttes som et verktøy for å avdekke avvik i perioden. På denne måten kan dere korrigere kursen underveis.

Hva må det tas hensyn til?

Det kan være greit å starte med fjorårstallene når det skal budsjetteres. Hvis det er bedriftens første år er det alltid større usikkerhet å planlegge/budsjettere inntektene og kostnadene.

Vurderingen på inntektssiden vil være avhengig av mange faktorer. Har konkurransen i markedet endret seg siden fjoråret? Har det skjedd noe i bransjen som er positivt eller negativt for bedriften? Har bedriften fått nye kunder som må hensyntas? Har bedriften fått nye satsingsområder? Dette er bare noen få eksempler på aspekter som må inngå i betraktningen når det skal budsjetteres. Husk også å gjøre de samme vurderingene på både innkjøpskonti og kostnadskonti. 

Om ønskelig kan vi også være behjelpelig med valg og implementering av budsjett i din bedrift

Trenger du hjelp med budsjetteringen?

Vi har lang erfaring med budsjettering og prognoser, trenger du hjelp til dette så er det bare å ta kontakt.

Kontakt oss i dag hvis du vil vite mer om hvordan vi kan bistå din bedrift.

Vi hjelper deg med bytte av lønnssystem

21 januar 2022

Å benytte et funksjonelt og brukervennlig lønnssystem sparer bedriften for både tid og ressurser. Ikke bare vil det bidra til å kvalitetssikre lønnskjøringen – dere får også bedre flyt i lønnsarbeidet.

Hva kan man gi i julegave til ansatte skattefritt?

03 desember 2021

Det kan være hyggelig å gi en julegave til de ansatte, styremedlemmer eller forretningsforbindelser. Man kan benytte muligheten til å skjemme bort sine ansatte litt ekstra. Kanskje til og med pleie båndene til partnere og eksisterende kunder.

Automatisering av regnskap og rutiner

15 november 2021

Automatisering av regnskap og prosesser knyttet til økonomifunksjonen bidrar til å gjøre hverdagen litt smartere og mer effektiv. Les mer om dette her.