Budsjett

Tid for å budsjettere

For å kunne styre bedriften i riktig retning, bør det settes opp en oversikt over de økonomiske planene til bedriften det neste året.
Det gjelder både inntekter og kostnader. På denne måten kan det følges opp om det som forventes på inntekts- og kostnadssiden på de ulike postene stemmer med virkeligheten.

Les mer om våre tjenester her.

Tid for å budsjettere

Gode og realistiske planer

Et budsjett er et viktig planleggingsverktøy, men også et viktig kontrollverktøy for bedriften, da gjerne kombinert med prognose for året. Budsjettet hjelper dere med å lage gode og realistiske planer som igjen gjør det enklere å avgjøre hvilke planer og tiltak som skal settes i gang.

I tillegg burde budsjettet løpende benyttes som et verktøy for å avdekke avvik i perioden. På denne måten kan dere korrigere kursen underveis.

Hva må det tas hensyn til?

Det kan være greit å starte med fjorårstallene når det skal budsjetteres. Hvis det er bedriftens første år er det alltid større usikkerhet å planlegge/budsjettere inntektene og kostnadene.

Vurderingen på inntektssiden vil være avhengig av mange faktorer. Har konkurransen i markedet endret seg siden fjoråret? Har det skjedd noe i bransjen som er positivt eller negativt for bedriften? Har bedriften fått nye kunder som må hensyntas? Har bedriften fått nye satsingsområder? Dette er bare noen få eksempler på aspekter som må inngå i betraktningen når det skal budsjetteres. Husk også å gjøre de samme vurderingene på både innkjøpskonti og kostnadskonti. 

Om ønskelig kan vi også være behjelpelig med valg og implementering av budsjett i din bedrift

Trenger du hjelp med budsjetteringen?

Vi har lang erfaring med budsjettering og prognoser, trenger du hjelp til dette så er det bare å ta kontakt.

Kontakt oss i dag hvis du vil vite mer om hvordan vi kan bistå din bedrift.

Rapportering – et verktøy for vekst

28 oktober 2022

Skreddersydde økonomiske rapporter gir løpende oversikt over bedriftens økonomiske tilstand. Dette kan brukes for å skape økt vekst og lønnsomhet.

Dette bør inngå i arbeidsavtalen

07 oktober 2022

En god arbeidsavtale gir tydelige og forutsigbare arbeidsforhold. Vi kan hjelpe deg med utforming og oppdatering av din bedrifts arbeidsavtaler.