Vi har valgt å endre foretaksnavn

Hei alle kunder og samarbeidspartnere.
 
Til info:
Vi har valgt å endre foretaksnavn fra
RK Accounting AS til Regnskapskollegiet AS. 
   
Vi får i den forbindelse nye mailadresser:
Navn.etternavn@regnskapskollegiet.no

Ha en god dag

Vi hjelper deg med bytte av lønnssystem

21 januar 2022

Å benytte et funksjonelt og brukervennlig lønnssystem sparer bedriften for både tid og ressurser. Ikke bare vil det bidra til å kvalitetssikre lønnskjøringen – dere får også bedre flyt i lønnsarbeidet.