Vi har valgt å endre foretaksnavn

Hei alle kunder og samarbeidspartnere.
 
Til info:
Vi har valgt å endre foretaksnavn fra
RK Accounting AS til Regnskapskollegiet AS. 
   
Vi får i den forbindelse nye mailadresser:
Navn.etternavn@regnskapskollegiet.no

Ha en god dag

Aksjonærregisteroppgaven

12 januar 2021

Aksjonærregisteroppgaven er en rapportering av alle hendelser og bevegelser knyttet til aksjer i et selskap, og skal leveres til Skatteetatens aksjonærregister innen 31. januar hvert år.

SAF-T Regnskapsfiler

27 november 2020

Skattedirektoratet vil ikke lenger akseptere at bokføringspliktige ikke har implementert SAF-T regnskap uten nødvendige dispensasjoner.