Forretningsutvikling

Vi hjelper deg å kartlegge veien mot målet

Når en ny virksomhet startes opp, skjer dette i de fleste tilfeller på bakgrunn av at noen har en forretningsidé. Du har identifisert et sett med behov i markedet, og har en løsning for hvordan disse kan dekkes. Dersom ideen er levedyktig kan det hende at bedriften din blir en suksess. Samtidig er ikke det strategiske arbeidet fullført selv om dere har klart å etablere bedriften i deres marked. 

I en dynamisk markedssituasjon er det viktig å være frempå, følge med på utviklingen og hva konkurrentene gjør. Ikke minst er det viktig å ha en plan for hvordan deres egen virksomhet kan fortsette å vokse i fremtiden. Dette har vi i Regnskapskollegiet mye erfaring med. Vi hjelper kundene våre med å identifisere strategiske muligheter og vekstpotensial for å kartlegge veien mot målene deres. Samtidig ønsker vi å bidra aktivt til at målene nås.

Vi hjelper deg å kartlegge veien mot målet

Definer konkrete mål bedriften kan strekke seg mot

For at virksomheten din skal kunne vokse og utvikle seg, er det helt essensielt å sette konkrete mål dere kan jobbe mot. Det er nemlig vanskelig å kartlegge veien mot målet før dere har funnet ut av hvor dere ønsker å ende opp. Et godt råd når dere setter mål for bedriften er å ikke bare tenke på hva dere ønsker å oppnå, men også hvorfor dere vil oppnå det. Et tydelig «hvorfor» vil styrke motivasjonen til å legge inn den innsatsen som kreves. Det blir også enklere å skissere hvordan veien mot målet vil se ut, samtidig som sannsynligheten for at dere kommer dit blir langt større.

Hvilke mål som er riktige for en bedrift er naturligvis helt individuelt. Det kan være å nå en bestemt økning i omsetning, å utvide til et nytt marked, ta frem et nytt produkt eller tjeneste eller å implementere nye prosesser og arbeidsmetoder som vil gjøre arbeidet deres mer effektivt. Selv om dere har satt dere mål, betyr det heller ikke at de trenger å være statiske. Tvert imot burde målene være dynamiske, akkurat som omgivelsene deres, og evalueres og oppdateres når dette er hensiktsmessig. 

En strategiplan skal hjelpe dere med å holde fokus

Selv om det å lage en strategi i hovedsak handler om å sette mål dere skal jobbe mot, dreier det seg også om å bestemme seg for hva man ikke skal fokusere på. Ingen bedrift kan gjøre alt, og å satse på for mange ulike områder samtidig fører gjerne til at man ikke lykkes på noen av dem. Når vi utvikler strategiplaner sammen med kundene våre, har vi derfor et fokus på at planene skal være enkle å både forstå og følge. Ved å gjøre det tydelig hva dere jobber mot blir det enklere å holde fokus over tid – gjerne ved bruk av delmål. 

Identifiser egne styrker – men ikke la dem begrense deg

Det er lett å tenke at nøkkelen til suksess er å finne ut hva man er god på og gjøre mer av det. Det stemmer til en viss grad, men trenger likevel ikke å være hele sannheten. Når omgivelsene er i endring, er det naturligvis viktig å tilpasse seg deretter. Husk at også det dere er gode på i dag, en gang har vært nytt og ukjent for dere. En stor del av det å drive virksomhet er også å bevege seg ut av komfortsonen, finne områder man ønsker å lykkes på og deretter undersøke hva som skal til for å oppnå dette. Det kan innebære å hente inn ny kompetanse, bygge på kompetansen man allerede har eller å gjøre nødvendige investeringer. 

Foreta en lønnsomhetsvurdering 

Når mål skal settes og strategier skal planlegges, vil det ofte lønne seg å få utført en lønnsomhetsvurdering. Lønnsomhetsvurderingen vil hjelpe dere å avdekke potensial for økt effektivitet og inntjening. I dette ligger også at dere får bedre innsikt i hva dere gjør i dag som ikke nødvendigvis er så lønnsomt. Det er også viktig å gjøre jevnlige vurderinger av markedet du opererer i. På denne måten vil du få et bedre bilde av hva kundene dine vil etterspørre i fremtiden.

Vi har utført grundige analyser av lønnsomhet for en rekke av våre kunder, og har også inngående kunnskap om mange forskjellige bransjer. Dette gir oss et godt grunnlag for å avdekke informasjon som bør inngå i din bedrifts strategiske plan.

Les også: «Regnskapskollegiet hjelper deg med å øke lønnsomheten».

Regnskapsføreren er en objektiv rådgiver 

Selv om det er du som kjenner din bedrift best, anbefaler vi absolutt å rådføre deg med en ekstern konsulent når langsiktige strategiske planer skal legges. Her kan en regnskapsfører være en god rådgiver som bidrar med verdifulle synspunkter fra et utenforstående perspektiv. Som din regnskapsfører kan vi være en objektiv part som samtidig har god innsikt i bedriften og deres prosesser, verdier og økonomiske forutsetninger. Kontakt oss gjerne for en hyggelig prat om hvordan dere kan utvikle bedriften videre.

Lønn og arbeidstid i påsken

17 mars 2023

Her gir vi deg reglene som gjelder rundt lønn og arbeidstid før påsken. Som arbeidsgiver er det et par ting som er viktig å vite.

Alle frister for regnskapsåret 2023

15 mars 2023

Her får du en full oversikt over alle frister i regnskapskalenderen for regnskapsåret 2023. Her er frister for årsoppgjøret for 2022 i 2023.