Selskapsskatt

Viktig å vite om forskuddsskatt og selskapsskatt

Det er en kjent sak at man dersom man driver næringsvirksomhet skal betale skatt. De fleste betaler dette i form av en forskuddsskatt. Forskuddsskatt er, slik navnet tilsier, en skatt som betales inn på forskudd, altså i forkant av at skatteoppgjøret er klart. Bakgrunnen for at det skattes på forhånd er å redusere risikoen for skatteunndragelse. 

Selv om alle skattepliktige selskaper betaler forskuddsskatt, er rutinene rundt innbetalinger noe ulike for ulike organisasjonsformer. Her går vi gjennom det viktigste å vite om selskapsskatt, enten du driver aksjeselskap eller enkeltpersonforetak.

Viktig å vite om forskuddsskatt og selskapsskatt

Upersonlig eller personlig skattepliktig

Selskapsskatt er den skatten de som driver næringsvirksomhet skatter av selskapets overskudd. Dette gjelder uavhengig av om man driver enkeltpersonforetak eller har et AS. Samtidig har de ulike selskapsformene noen vesentlige forskjeller. Et AS regnes som et eget skattesubjekt eller upersonlig skattepliktig, slik at det er selskapet som er ansvarlig for innberetning og betaling av skatt. Det betyr at ingen enkeltperson står ansvarlig for selskapets skatt. Driver du derimot et ENK er foretaket en del av din privatøkonomi og du er personlig ansvarlig for å betale inn skatt på selskapets overskudd.

Les også: «Viktige frister i regnskapskalenderen».

Forskuddsskatt for aksjeselskaper

Aksjeselskaper er selv ansvarlig for innbetaling av skatt, og skal for regnskapsåret 2021 skatte 22 % av eget overskudd. Et AS skatter på etterskudd og betaler inn skatten året etter at overskuddet er opptjent. Likevel er dette en forskuddsskatt fordi skatten skal betales inn før skatteoppgjøret er klart. I januar hvert år sender Skatteetaten ut en oversikt over hvor mye skatt som skal betales inn dette året. Skatten betales i to like terminbeløp. Betalingene skjer i første halvår, med betalingsfrist 15. februar og 15. april. 

Aksjeselskaper får faktura på forskuddsskatt fra Skatteetaten basert på hvor mye de skattet året før. Dersom selskapet har hatt en økning i overskudd og mener beløpene er for lave i forhold til inntekten deres, er det mulig å betale inn et tilleggsforskudd innen 31. mai. Da slipper man renter på en eventuell restskatt. Endelig skatteoppgjør skjer i oktober og det vil da fremgå om selskapet må betale restskatt eller har penger til gode.

Vær også oppmerksom på at selskapsskatt og aksjonærenes personlige skatt håndteres uavhengig av hverandre. Aksjonærer som tar ut lønn skal derfor også skatte av dette. 

Skatt for selvstendig næringsdrivende

Også de som er selvstendig næringsdrivende eller har enkeltpersonforetak skal som hovedregel betale forskuddsskatt. Til forskjell fra et AS skal enkeltpersonforetaket betale skatt allerede i opptjeningsåret, og beløpet settes på bakgrunn av forventet overskudd og inntekt. Dersom du starter enkeltpersonforetak vil du ikke automatisk få tilsendt faktura på forskuddsskatt. Du må med andre ord selv søke om å få beregnet forskuddsskatt dersom du forventer et skattepliktig overskudd. Dette gjøres på nettsidene til Skatteetaten.

Når du har enkeltpersonforetak, vil du få faktura på forskuddsskatt fire ganger i året. Disse forfaller 15. mars, 15. juni, 15. september og 15. desember.

Enkeltpersonforetak kan også velge å ikke søke om forskuddsskatt. Da skatter man ikke gjennom året, men betaler inn hele beløpet som en restskatt etter at næringsoppgaven er levert og skatteoppgjøret er klart. Ulempen med denne løsningen er at man må betale rentekostnader på hele beløpet. Det er også avgjørende at man faktisk setter av penger til skatt gjennom året.  

Det kan bli kostbart å ikke betale i tide

Det er viktig å være nøye med å betale inn forskuddsskatt innen fristen. Dersom selskapet ikke betaler en faktura innen forfall, vil forskuddsskatt for hele året forfalle til betaling umiddelbart. Det betyr at forskuddsskatten for hele året kan tvangsinnkreves. Forsinkelsesrenter på hele beløpet vil også påløpe fra forfall og frem til beløpet er betalt i sin helhet. Å ikke sette av penger til innbetaling av skatt innen gjeldende frister kan med andre ord være svært kostbart. 

Vær også oppmerksom på at dersom du har søkt om endring av skatten eller utsatt innbetaling, men søknaden ikke er ferdig behandlet når en faktura forfaller, skal den likevel betales ved forfall.

Regnskapskollegiet hjelper deg med skatt

Skatter og avgifter kan være komplisert, og dessuten svært kostbart for selskapet dersom det ikke gjøres riktig. Derfor kan det lønne seg å rådføre seg med en regnskapsfører. Vi har full kontroll på alle frister og satser, og kan hjelpe til med å finne fradrag dere har krav på. Har du spørsmål eller ønsker skatterådgivning for ditt foretak? Ta kontakt med oss!

Lønn og arbeidstid i påsken

17 mars 2023

Her gir vi deg reglene som gjelder rundt lønn og arbeidstid før påsken. Som arbeidsgiver er det et par ting som er viktig å vite.

Alle frister for regnskapsåret 2023

15 mars 2023

Her får du en full oversikt over alle frister i regnskapskalenderen for regnskapsåret 2023. Her er frister for årsoppgjøret for 2022 i 2023.