Regnskap

Viktige frister i regnskapskalenderen

Gjennom hele kalenderåret er det flere viktige frister som næringsdrivende må forholde seg til når det gjelder regnskapet for virksomheten. Da kan det være lurt å sette seg inn noen av de viktigste datoene slik at du er forberedt før du må levere inn obligatoriske meldinger og rapporter.

Med en dyktig og personlig regnskapsfører blir det enklere å holde oversikt over viktige datoer for regnskapet. Regnskapskollegiet kan hjelpe deg med økonomioppgaver, administrasjonsoppgaver og regnskap. Du finner vår kontaktinformasjon her.

Viktige frister i regnskapskalenderen

A-melding: leveres den 5. hver måned

A-meldingen er en månedlig rapportering fra arbeidsgivere som sendes til NAV, SSB og Skatteetaten. Hvis du har ansatte, utbetaler lønn, pensjoner eller andre typer ytelser, har du opplysningsplikt i a-ordningen og må dermed levere a-melding. 

A-meldingen skal leveres den 5. hver eneste måned for å innrapportere info for foregående måned. Om den 5. ikke er en virkedag, blir datoen satt til nærmeste virkedag.

Trykk her for å lese mer om a-meldingen på Skatteetatens nettsider.

Aksjonæroppgaven: leveres 31. januar

Alle norske skattepliktige aksjeselskaper og sparebanker med egenkapitalbevis skal levere aksjonærregisteroppgave til Skatteetatens aksjonærregister innen den 31. januar hvert år.

Opplysningene i oppgaven skal omfatte informasjon om aksjonærer og aksjonærforhold. Dette innebærer informasjon om utbytte, aksjonærlån og realisasjoner av aksjene i det enkelte selskapet.

Trykk her for å lese mer om aksjonærregisteroppgaven på vår blogg.

Forskuddsskatt: forfaller fire ganger i året

Forskuddsskatten gjelder de som driver selvstendig næring, deltar i ansvarlig selskap eller har andre typer inntekter eller formue som ikke er trekkpliktige. Forskuddsskatten bestemmes på bakgrunn av hva som forventes av overskudd i inntektene. Forskuddsskatten skal betales inn fire ganger i året, 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november.

Det er viktig å betale forskuddsskatten innen fristen. Om dette ikke skjer, må forskuddsskatten for hele året betales på én gang ved tvangsinnfordring.

Les mer om forskuddsskatten her.

Land-for-land-rapportering: leveres innen 31. desember

Flernasjonale konsern av større størrelse og som har konsolidert inntekt på over 6,5 milliarder kroner i året er nødt til å rapportere overordnet informasjon om aktiviteten deres i landene de har virksomhet i. Konsernspissen må levere en land-for-land-rapport innen 12 måneder etter avslutning av regnskapsåret. Som regel betyr dette at foretaket må levere rapportering innen 31. desember. Unntaket er for selskaper med avvikende regnskapsår.

På Skatteetatens nettsider kan du leser mer om land-for land-rapportering.

Mva-melding: leveres den 10. annenhver måned

Stort sett alle virksomheter skal levere mva-melding annenhver måned, men små foretak kan søke om å levere mva-melding kun én gang i året. Mva-meldingen skal leveres den 10. hver måned, med unntak av forfall på en lørdag, søndag eller helligdag. Da skal mva-meldingen inn på nærmeste virkedag.

Her kan du lese mer om mva-meldingen hos Skatteetaten.

Restskatt

Dersom du får restskatt eller det man kaller «baksmell» på skatten, er du nødt til å betale inn det du skylder. Dette skjer hvis du betalte for lite skatt i fjor, og er skyldig penger som må betales inn.

Betalingsfristen på restskatt avhenger av om beløpet er over eller under 1 000 kroner. Hvis beløpet overstiger 1 000 kroner, så deles innbetalingen opp i to beløp.

Hvis du fikk skatteoppgjøret ditt 20. juni, er fristen for den første fakturaen 20. august og 24. september for den andre fakturaen. Om du fikk skatteoppgjøret ditt 15. august eller senere, er fristen for første faktura 3 uker etter datoen skatteoppgjøret ditt var klart, og for andre faktura er det 8 uker etter at skatteoppgjøret ditt var klart.

Om restskatten din er på mindre enn 1 000 kroner vil også fristen avhenge av når du fikk skatteoppgjøret ditt. Fikk du skatteoppgjøret den 20. juni, er fristen for å betale to måneder senere – den 20. august. Fikk du skatteoppgjøret ditt 15. august eller senere derimot, er fristen for å betale 3 uker etter den datoen skatteoppgjøret ditt var klart.

Skattemelding for aksjeselskap: leveres innen 31. mai

Skattemeldingen for aksjeselskap skal leveres elektronisk innen den 31. mai. Noen aksjeselskap kan også levere næringsrapport i enkelte tilfeller.

Les mer: Skattemelding for aksjeselskap

Særavgiftsmeldingen: må rapporteres den 18. hver måned

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere sine særavgifter elektronisk. Dette må gjøres innen den 18. hver måned.

Utleie av fast eiendom: opplysninger må leveres 1. februar

Alle virksomheter som formidler utleie av fast eiendom skal levere opplysninger om sine leieinntekter til Skatteetaten. Virksomheter som på vegne av utleier inngår kontrakt om utleie av fast eiendom må også levere disse opplysningene. Innleveringsfrist for ordinære oppgaver er 1. februar etter inntektsåret.

Les mer om utleie av fast eiendom og opplysningsplikt hos Skatteetaten.

Behøver du regnskapstjenester?

Regnskapskollegiet hjelper deg med regnskapet, slik at du kan prioritere din virksomhets kjernekompetanse. 

Det kan være overveldende og tidkrevende å holde oversikt over viktige datoer og frister, men med en regnskapsfører blir jobben enklere. Ta kontakt med oss i dag, og hør hva vi kan tilby deg og din virksomhet.

Vil du vite mer om viktige datoer for regnskapsåret? Du kan også benytte Skatteetatens hjemmesider og deres detaljerte oversikt over viktige frister for næringsdrivende. Trykk her for å se en oversikt over viktige frister og oppgaver.

Lønn og arbeidstid i påsken

17 mars 2023

Her gir vi deg reglene som gjelder rundt lønn og arbeidstid før påsken. Som arbeidsgiver er det et par ting som er viktig å vite.

Alle frister for regnskapsåret 2023

15 mars 2023

Her får du en full oversikt over alle frister i regnskapskalenderen for regnskapsåret 2023. Her er frister for årsoppgjøret for 2022 i 2023.