Send
Avbryt
Close
Image
Ta kontakt i dag!

En helhetlig løsning for prognose, budsjettering, rapportering og analyse

 

BizView er en moderne og kostnadseffektiv skybasert løsning for virksomhetsstyring. I programmet får alle brukere enkelt tilgang på den informasjonen de trenger for å ta beslutninger som vil gagne hele virksomheten, hvilket åpner opp for at hele organisasjonen raskt kan endre og justere sine prognoser og planer for fremtiden.

 

Rapportering

 

Bizview har et brukervennlig grensesnitt som gjør det enkelt å bruke eller tilpasse eksisterende rapporter, eller designe skreddersydde løsninger som passer nettopp din virksomhet. Programmet har en rekke integrasjonsmuligheter og et dashboard som gir god oversikt over informasjon hentet fra flere ulike datakilder.

 

Budsjettering og prognosearbeid

 

Med BizView kan du planlegge budsjetter og prognoser direkte i nettleseren. Programvaren er fleksibel og kan skaleres både opp eller ned i henhold til dine behov. I tillegg har grensesnittet mange likhetstrekk med Excel, som de aller fleste kjenner til fra før. Dette gjør overgangen til BizView smidig og intuitiv for svært mange.

 

Oversiktlig dashboard

 

Mye informasjon i ett system er ikke hensiktsmessig med mindre det finnes oversiktlige måter å presentere den på. Med BizView får du tilgang på et dashboard som samler all viktig informasjon om din virksomhet på en visuell, moderne og svært oversiktlig måte. Hvordan du velger å konfigurere ditt dashboard er helt opp til deg; velg fritt og skreddersy en løsning eller velg en enkel, forhåndsdefinert mal.

 
Du kan lese mer om BizView på hjemmesiden.
 

Kontakt oss

 

Har du spørsmål til hvordan Regnskapskollegiet kan bistå deg? Eller ønsker du å komme i gang med BizView? Vi hjelper deg gjerne. Kontakt oss for en uforpliktende samtale. Du finner vår kontaktinformasjon her.

W:
H: