Send
Avbryt
Close
Ta kontakt i dag!
BLOGGARKIV / SØK  ►
Image
22. juni 2020

Diverse vedrørende kompensasjonsordningen, frister og endringer

Årsregnskap og Skattemelding:
Fristen er utsatt til 31. august.
 
Arbeidsgiveravgiften:
Foreslått redusert med 4 prosentenheter i mai og juni (3. termin).
Skatteetaten vil på grunnlag av innrapportert arbeidsgiveravgift i a-melding sende ut krav som da er redusert med 4 prosentenheter før betalingsfristen for 3. termin.
 
 • 2. termin (mars-april) er utsatt til 17. august
 • 3. termin er foreslått utsatt til 15. oktober
 
Mva satsene for lav sats:
Satsene for lav sats er redusert fra 12 prosent til 6 prosent i perioden 1. april til 31. oktober.
 
Forskuddsskatten:
2. termin er utsatt til 15. juli (vanlig frist er 15. mai).
Har situasjonen forverret seg i 2020 bør Forskuddsskatten reduseres ved å melde inn dette på www.skatteetaten.no.
 
Naturalytelser:
Hjemmekontorløsninger, EK-tjenester og helsehjelp som arbeidsgiver betaler er skattefrie. 
Begrunnelsen er opprettholdelse av driften og unngå smitte.
 • Ikke skatt
 • Ikke rapportering
 • Ikke arbeidsgiveravgift
 
Firmabil:
Ansatt som er permittert med firmabil kan ha denne stående parkert hjemme uten å få fordelsbeskatning. Forutsetningen er at den ikke benyttes privat.
 
Kompensasjonsordningen:
Det kan søkes om tilskudd for mai mnd (fra og med 17. juni).
 • Egenandelen fjernes fra og med mai.
 • Det åpnes for å søke for sesongbaserte virksomheter (også for mars og april).
 • Siste søknadsfrist for kompensasjonsordningen:
  •  mars-mai = 30. juni
  • Juni-august = 30. september
    
Skattefri omdanning av selskaper:
Fristen er utsatt til 1. september for å kunne få skattefri overgang i 2020.
 
Utsettelser med å oppfylle kravet til SAF-T
Det er ikke nødvendig å søke om utsettelse om selskapet ikke har klart å oppfylle kravet til SAF-T så lenge dette skyldes Korona-situasjonen.
W:
H: