Fakturering

Sett bort faktureringen til oss

La Regnskapskollegiet fakturere kundene dine for deg

Frigjør tid og ressurser ved å la Regnskapskollegiet fakturere kundene dine for deg. Bruk heller tiden på å videreutvikle ditt selskap. Fakturering er helt kritisk for din virksomhet, men det er også en oppgave som kan være både tidkrevende og komplisert å holde styr på. Det er heller ikke uvanlig å tape tusenvis av kroner hver måned på fakturaer som ikke blir betalt og fulgt opp på riktig måte, eller kanskje ikke sendt ut i det hele tatt.

Slik løser vi utfordringen

Her i Regnskapskollegiet håndterer vi fakturering for mange av våre kunder, og dette sparer bedriftene totalt sett både tid og penger på. Vi sørger for:

 

Fakturering i henhold til myndighetens krav

Betalingspåminnelse og purring

Sender eventuelle utestånde fordringer til inkasso

 

Det eneste vi trenger fra deg er fakturagrunnlaget. På den måten får du mer forutsigbarhet i økonomien, og du sparer mye tid du kan bruke på mer spennende oppgaver. Med nettbasert fakturering som er integrert i regnskapsprogrammet har du alltid ferke tall tilgjengelig. Hvilket program som passer din bedrift best, kan vi sammen finne frem til.