Få ut potensialet i din eiendom

Forvaltning

Bred erfaring

Vi har bred erfaring og god kunnskap innen drift, vedlikehold og økonomistyring av eiendommer. Som en av distriktets største eiendomsforvaltere har vi ca. 150 000 kvm nærings- og boarealer, samt ca. 740 leieforhold i porteføljen. Våre oppdragsgivere varierer fra finansinstitusjoner og eiendomsselskaper, til sameiere og enkelteiendommer/bygårder.

Vi er opptatt av å få ut potensialet i hver enkelt eiendom. Det vil si reforhandle dårlige kontrakter og oppgradere næringslokaler/leiligheter. Gode eiendomsforvaltere og meglere må kunne se potensialet i eiendommen slik at eiendomsverdien øker, og dertil leieinntektene.

Administrasjon av leieforhold

  • Oppfølging av rettidig betaling av husleie, felleskostnader og andre tjenester
  • Påse at leiekontraktens bestemmelser etterleves
  • Reforhandling/utleie av ledige lokaler
  • Kontraktsinngåelser, opprettelse av sikkerheter
  • Leieregulering
  • Problemløsning i forhold til leietakeres endrede arealbehov