Send
Avbryt
Close
Image
Ta kontakt i dag!

Forvaltning

Vi har bred erfaring og god kunnskap innen drift, vedlikehold og økonomistyring av eiendommer. 
 

Som en av distriktets største eiendomsforvaltere har vi ca. 150 000 kvm nærings- og boarealer, samt ca. 740 leieforhold i porteføljen. 
 

Våre oppdragsgivere varierer fra finansinstitusjoner og eiendomsselskaper, til sameiere og enkelteiendommer/bygårder.
 

Vi er opptatt av å få ut potensialet i hver enkelt eiendom. Det vil si reforhandle dårlige kontrakter og oppgradere næringslokaler/leiligheter. Gode eiendomsforvaltere og meglere må kunne se potensialet i eiendommen slik at eiendomsverdien øker, og dertil leieinntektene.

Administrasjon av leieforhold

  • Oppfølging av rettidig betaling av husleie, felleskostnader og andre tjenester
  • Påse at leiekontraktens bestemmelser etterleves
  • Reforhandling/utleie av ledige lokaler
  • Kontraktsinngåelser, opprettelse av sikkerheter
  • Leieregulering
  • Problemløsning i forhold til leietakeres endrede arealbehov
W:
H: