SAF-T for NUF selskaper

Fra og med 1/1-2020 må selskaper kunne levere SAF-T (Standard Audit File-Tax) ved forespørsel fra Skattemyndighetene. Alle norske regnskapssystemer er forberedet på å kunne eksportere fra regnskapssystemet og leveres inn til Skatteetaten via Altinn.

SAF-T er en teknisk strukturert XML-fil (Extensible Markup Language) som, i tillegg til faste data om virksomheten, inneholder alle transaksjoner i hovedboken og i kunde og leverandørspesifikasjonene.

Regnskapskollegiet AS kan i samarbeid med Prisolve AS bistå med å produsere en SAF-T fil ut fra en Excel mal. Dette er en løsning for de som ikke har et regnskapssystem som har lagt til rette for å produsere pliktig SAF-T fil til myndighetene ved forespørsel (typisk et utenlandsk regnskapssystem).

Kontakt oss i dag!

Ta kontakt med oss for mer informasjon om budsjettering eller rådgivning.