Hvilke mulighetter finnes for deres bedrift!

Kompensasjonssøknader

Kompensasnjonsordning for næringslivet

Kompensasjonsordning 2 - Kontantstøtte etter august 2020

Foretak med stort omsetningsfall som følge av virusutbruddet kan få kompensasjon fra staten til å dekke en andel av sine uungåelige faste kostnader.

Ordningen gjelder for perioden fra 1. september 2020 til 31. juni, og støtte vil beregnes for to måneder av gangen. Søknad for de to første periodene, dvs. september/oktober og november/desember skal sendes samlet innen 14. mars 2021. Søknad for januar og februar skal sendes innen 14. mai 2021.

Regnskapskollegiet kan utføre den pålagte kontrollhandlingen.

Kompensasjonsordning 2- kontantstøtte etter august 2020

Les om kompensasjonsordning

Kontakt oss i dag!

Ta kontakt med oss for mer informasjon om budsjettering eller rådgivning.