Forretningsutvikling/forretningsmodell

Vi hjelper deg!

Regnskapskollegiet hjelper til med å vurdere dine forretningsideer og din forretningsmodell. Vi kan sammen komme frem til nye måter å gjøre ting på og i størst mulig grad være med å utvikle potensialet som din bedrift har. CRM system (kundeoppfølgingssystem), varelagersystemer, bestillingssystemer, hjemmeside, booking er eksempler på områder vi har god erfaring med å bistå for å utvikle forretningen. Spørsmål som bør besvares er:

  • Hva skal (kan) bedriften selge
  • Hvem er kundene og hvem kan bli kunder
  • Hvem er konkurrentene, bør noen kontaktes for å vurdere samarbeid/sammenslåing
  • Hvordan selger bedriften nå og hvilke alternativer har dere
  • Hvordan leverer dere nå og hvordan kan dere levere

Forretningsmodell

En forretningsmodell vil være dynamisk og ha en kontinuerlig forretningsutvikling.

En god start for å skissere nye ideer eller helt ny modell (Business Model Canvas)

Forretningsstrategi
Lønnsomhetsvurderinger
Innovasjon Norge
Skattefunn