Forretningsstrategi

«Hvordan komme seg til en ønsket tilstand»

Regnskapskollegiet bistår med å lage strategier som er enkle å følge, hele veien til en «ønsket tilstand».  Begrunnelsen for å ha en strategiplan er mange. 

Det å kunne jobbe mot et hovedmål (f.eks 5 års plan) vil gjøre det lettere å sette opp delmål som passer inn i hovedplanen .  Årsplanen kan deles inn i mnd plan og samsvarer med budsjettet. 

Det å kunne følge en plan og se at den lykkes er en god motivator i organisasjonen.  Strategiplanen må ha et tydelig veivalg, da det ofte vil innebære økt bemanning, større investeringer, nye lokaler, flere avdelinger osv.  En strategiplan bør derfor være innom alle fagfelt og ha vurdert sannsynligheter og konsekvenser. 

Regnskapskollegiet kan bistå med å gjøre dere godt forberedt på hva prosessen innebærer og bistå med å følge den hele veien til mål.  At Regnskapskollegiet er Gasellebedrift 5 år på rad viser at vi har metoder som fungerer også til eget bruk.

Kontakt oss i dag!

Ta kontakt med oss dersom du ønsker rådgivning eller bistand med likviditetsstyringen i din bedrift.