Lønnsomhetsvurdering

Vi analyserer og identifiserer der grepene må tas

Regnskapskollegiet bistår med å vurdere nå situasjonen og hjelpe til med tiltak for å få analysert utfordringene og få økt lønnsomheten. 

Vi analyserer og identifiserer der grepene må tas og vi bistår i hele prosessen og følger opp at beslutningene gir ønsket effekt.  Enkle metoder for å simulere ulike tiltak og effekten av dette er noe vi benytter ofte.  Vi har enkle modeller som vi sammen kan jobbe med for å se hva ulike tiltak vil bety. 

Bedriften vil da bli bevisst på sine egne tallstørrelser og  prosenter og effekten av hva de ulike inntekts- og kostnadselementene vil bety for sluttresultatet.

Kontakt oss i dag!

Ta kontakt med oss dersom du ønsker rådgivning eller bistand med likviditetsstyringen i din bedrift.