Virksomhetsstyring

Vi i Regnskapskollegiet mener at god styring oppnås ved å iverksette tiltak og utarbeide rutiner, som gir bedre kontroll og oversikt over betalingsevne og kjøpekraften.

Kontakt oss i dag!

Ta kontakt med oss dersom du ønsker rådgivning eller bistand med likviditetsstyringen i din bedrift.