Send
Avbryt
Close
Image
Ta kontakt i dag!

Likviditetsstyring

En bedrift med god likviditet, har penger til å dekke både forventede og uforutsette utgifter. Vi i Revisorkollegiet mener at god likviditetsstyring oppnås ved å iverksette tiltak og utarbeide rutiner, som gir bedre kontroll og oversikt over betalingsevne og kjøpekraften.
 

Kontroll på bedriftens pengestrøm

 

Bedrifter bør alltid ha likviditetsbudsjett. Dette er en oversikt over planlagte innbetalinger og utbetalinger i en fremtidig periode. Virksomheter med god likviditetsstyring har større sjanse for å lykkes med sin bedrift, ettersom det alltid finnes en oversikt over hva og hvor mye penger bedriften kan bruke.

Ønsker du mer informasjon om likviditet eller noe annet, ta kontakt med oss.

 

Bistand og rådgivning

 

Regnskapskollegiet tilbyr både bistand- og rådgivningstjenester innenfor likviditetsstyringen. Budsjett, likviditetsbudsjett og likviditetsprognose er viktige verktøy som kan bidra til bedre likviditet. Dette har Revisorkollegiet lang erfaring med, og ønsker å hjelpe deg og din bedrift.

 

Ta kontakt med oss dersom du ønsker rådgivning eller bistand med likviditetsstyringen i din bedrift.


 
W:
H: