HR tjenester

HR tjenester

HR-kompetanse når du trenger det!

Få rutinene og verktøyene på plass - og få hjelp til de vanskelige personalsakene. vi kan hjelpe med f. eks sykefraværsoppfølging, medarbeideroppfølging, konflikthåndtering, tilsyn fra offentlige myndigheter, rekruttering, omorganisering, nedbemanning, personalhåndbok mm.