Send
Avbryt
Close
Ta kontakt i dag!
BLOGGARKIV / SØK  ►
Image
12. juni 2020

Lønnsstøtte, feriepenger og permitteringer

Forslag fra regjeringen; lønnsstøtte (tilskudd) for å ta egne permitterte tilbake i arbeid (lagt frem for Stortinget):
Gjelder ansatte som kommer i jobb i juli/august (søknad om tilskudd i september).
Forutsetningen for lønnsstøtte er minimum 10% omsetningsfall og skal gjelde alle ansatte (også lærlinger) og alle foretak med næringsvirksomhet som har omsetning.
Forslaget tar utgangspunkt i støtte med kr. 15.000 per person per mnd ved 30% omsetningsfall og en avkortning for omsetningsfall mellom 10% og 30%.
For deltidsansatte og delvis permitterte vil støttebeløpet bli justert med stillingsprosent ved permitteringstidspunktet multiplisert med permitteringsgrad pr. 28. mai.
For stiftelser og frivillige organisasjoner med permitterte er beløpet foreslått til kr. 10.000 (pr. ansatt pr. mnd).
 
Feriepenger og permitteringer:
Ansatte som er helt eller delvis permittert må håndteres spesielt i forbindelse med feriepenger, da det ikke er mulighet til å ta fullt trekk i lønn.
Bedriften/arbeidsgiver har følgende 2 alternativer:
  1. Feriepenger istedenfor lønn/dagpenger eller sykepenger når arbeidstaker tar ferie.
  • Arbeidstaker søker om ferieavvikling
  • Arbeidsgiver godkjenner og utbetaler det antall dager som arbeidstaker har søkt om
  • Arbeidstaker må avklare med NAV om ferie og påføre dette på meldekortet.
(Dette er den anbefalte metoden hvis arbeidstaker er delvis permittert).
 
  1. Arbeidsgiver avtaler med arbeidstaker om fullt ferietrekk ved feriepengeutbetalingen i juni.
  • Når den ansatte er delvis permittert utbetales lønn i henhold til stillingsandelen
  • Det trekkes i lønn for 25 dager med ordinær stillingsandel
  • Det utbetales feriepenger
  • Når arbeidstaker har ferie må lønn i ordinær stillingsandel betales ut
W:
H: