Send
Avbryt
Close
Ta kontakt i dag!
BLOGGARKIV / SØK  ►
Image
08. februar 2019

Nyhetsbrev fra Regnskap Norge

ENDRINGER I SKATTESKJEMAENE FOR 2018.
Skattedirektoratet har laget en orientering om de viktigste endringene i skjemaet:
 
  • Det har kommet 4 nye skjemaer for inntektsåret 2018:
Gevinst, tap, utbytte
Næringsoppgave 5 for foretak med begrenset regnskapsplikt (som enkeltpersonforetak)
Næringsoppgave 6 for livsforsikringsselskap
Næringsoppgave 7 for skadeforsikringsforetak
 
  • 5 skjemaer er fjernet;
Askjer og fondsandeler
Næringsoppgave 3
Opplysninger for å fastsette formuesverdi på boligeiendommer
Realisasjons av/fra landbrukseiendom
Søknad om utsatt betaling av formueskatt

KONTROLL AV ÅRSOPPGJØR OG SKATTESKJEMAER
  • Krav til avstemminger og dokumentasjon
En avstemt og dokumentert saldobalanse danner grunnlaget for utarbeidelsen av skatteskjemaer og årsregnskap.
 
  • Regnskapsførers plikter
Opparbeide nødvendig forståelse for oppdragsgivers virksomhet
Drøfte eventuell usikkerhet
Utarbeide dokumentasjon
Utarbeide tilleggsopplysninger
Etablere kontrollspor
 
  • Krav til kvalitetskontroll på oppdraget
Det er krav til at årsoppgjøret kontrolleres av autorisert regnskapsfører
W:
H: