Send
Avbryt
Close
Ta kontakt i dag!
BLOGGARKIV / SØK  ►
Image
13. mars 2019

Nyhetsbrev fra Regnskap Norge

PERSONAL- OG TREDJEPARTSRABATTER. REGNSKAP NORGE HAR 7 FORSLAG TIL ENDRING:
  1. Ønsker å fjerne kriteriet om at virksomheten må omsette varen (vedr. rabatt hos forretningsforbindelse - beløpsgrense kr. 8.000)
  2. Ønsker å gjeninnføre at det er pris hos rabattgiver som er avgjørende for fordelsfastsettelsen
  3. Ønsker å innføre nedre grense for rabatter pr. handel
  4. Ønsker at forretningsforbindelser i nabolaget blir omfattet av nabolagsrabatten
  5. Ønsker at det blir bedre klargjort hvem forretningsforbindelsen er
  6. Ønsker at bransje/interesseorganisasjoner likestilles med arbeidstakerorganisasjoner
  7. Ønsker at familie og venner rabatt forblir markedsføringstiltak

ALTINN SLÅS SAMMEN MED DIFI (DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT) FRA 2020
Ambisjonen er at Norge skal være verdensledende innen digitalisering av offentlige tjenester.
W:
H: