Send
Avbryt
Close
Ta kontakt i dag!
BLOGGARKIV / SØK  ►
Image
29. mars 2019

Nyhetsbrev fra Regnskap Norge

I 2021 blir det ny, temabasert skattemelding for næringslivet.
Den nye skattemeldingen skal være enklere og mer forståelig
Den nye skattemeldingen vil være bedre tilrettelagt for maskinell kommunikasjon
Det legges opp til et standardisert digitalt format (fil)

Skattedirektoratet endrer praksis vedrørende vederlagsandeler ved fusjon
Det er ikke lenger nødvendig å utstede vederlagsandeler ved fusjon av selskaper med deltakerfastsetting.
For selskaper som har identisk eiersammensetning er det ikke nødvendig å beregne bytteforhold.

Hvordan kan regnskapsrådgiver tilføre verdi.
3 ledende prinsipper:
Magnify (belyse) + Simplify (forenkle) + Intensify (fordype) = Success

Brukes I en 5 – stegsmodell for verdiøkning:
D – discovery (oppdagelse)
D – design (utforming)
A – allocation (tildeling)
A – action (handling)
M – measurement (oppfølging)
The DDAAM Method

D – discovery, kundens behov og ønsker
D – design, utform det som skal til for å måle mekanismene som gir resultatene
A – allocation, tildeling av ressurser til områder som tjener penger
A – Action, bryte oppgavene ned i delmål og milepæler.
M – Measurement, vurdering av måloppnåelse.
W:
H: