Send
Avbryt
Close
Ta kontakt i dag!
BLOGGARKIV / SØK  ►
08. mars 2021

NYTT FRA 2021 om skattefrie gaver inntil kr 5 000

Fra og med 2021 er beløpsgrensen for skattefrie gaver (julegaver etc) i løpet av året økt fra kr 2 000 til kr 5 000.  Frem til og med 2020 var skattefriheten betinget av at gaven ble gitt etter en generell ordning i bedriften.  Dette kravet er opphevet fra og med 2021 og gjelder for alle, både ansatte og styremedlemmer.  Skattefritaket gjelder også når den ansatte/styremedlemmet er aksjonær (selv om det ikke er andre ansatte i selskapet).
For at gaven skal være skattefri må den bestå av annet enn pengebeløp (gavekort som ikke kan veksles i penger er godtatt).
En ordning som nå er bekreftet av Skatteetaten, er bruk av naturalytelsen «fri telefon» som gave.  Hvis sjablongverdien på fri telefon gis som skattefri gave, så vil kr 4 392 av totalt kr 5 000 være brukt opp (det står da igjen kr 608 til ytterligere skattefrie gaver).
Er det ønskelig å benytte fri telefon som skattefri gave, er det bare å si ifra, så ordner vi dette.
Vi vil uansett anbefale å benytte det skattefrie beløpet på kr 5 000 pr ansatt og/eller styremedlem i løpet av 2021.
 
Med vennlig hilsen
Jon A. Nordskog
AUTORISERT REGNSKAPSFØRER / DAGLIG LEDER
 
 
 
W:
H: