Send
Avbryt
Close
Ta kontakt i dag!
BLOGGARKIV / SØK  ►
Image
10. august 2020 /Av: Jon A. Nordskog

Oppdaterte frister og endringer i 2020 grunnet korona

Vi gir her en oppdatert oversikt over datofrister, endringer og konsekvenser grunnet Korona.
 
 • Forskuddsskatt for selskaper (andre termin) er utsatt fra 15. april til 1. september.
 
 • Arbeidsgiveravgift:
  • Andre termin (mars-april) er utsatt til 17. august
  • Tredje termin (mai-juni) er utsatt til 15. oktober   
   • Arbeidsgiveravgiften er redusert med 4 prosentenheter i mai og juni 2020 (Det er skatteetaten som beregner hva den reduserte arbeidsgiveravgiften utgjør).
 
 • Merverdiavgift:
  • Lav sats reduksjonen fra 12 til 6 prosent, fra 1. april til 31. oktober 2020
   (persontransport, overnatting etc)
 
 • Betalingsutsettelse ved likviditetsproblemer
  • Næringsdrivende, selskaper og privatpersoner kan søke om utsatt betaling vedrørende skatte – og avgiftskrav
  • Betalingsutsettelsen kan bare innvilges frem til 31. desember 2020.
  • Vilkår – midlertid ute av stand til å innfri krav grunnet Koronasituasjonen.
  • Det vil påløpe forsinkelsesrente (den er satt ned til 6 prosent til og med 31. desember 2020).
  • Søknad: www.skatteetaten.no/skjema/betalingsutsettelse/
 
 • Skattefritak for nødvendige naturalytelser:
  • Hjemmekontorløsning finansiert av arbeidsgiver
  • EK-tjenester finansiert av arbeidsgiver
  • Helsetjenester finansiert av arbeidsgiver
    
Det er kun skattefritak for midlertidige løsninger for å opprettholde driften og redusere smitte.
 
 • Lønnsstøtte for å ta egne ansatte tilbake fra permittering
  • Myndighetene har åpnet for mulighet til utbetaling av kontantstøtte når følgende vilkår er tilstede:
  • Den ansatte må være registrert permittert per 28. mai
  • Gjelder for ansatte som tas tilbake i juli og august.
  • Den ansatte skal tilbake til minst den samme stillingsbrøken som før permitteringen
  • Kontantstøttetilskuddet gjelder kun for bedrifter som har hatt minst 10% omsetningsfall sammenlignet med samme periode i 2019. Bedrifter med 30% omsetningsfall eller høyere får kr 15.000 pr person per måned i støtte. Mens de mellom 10% og 30% omsetningsfall får avkortet støtten.
  • Det vil bli opprettet søknadsportal i løpet av september.
 
 • Kompensasjonsordningen
  • Kompensasjonsordningen for næringslivet forlenges ut august mnd.
  • Støttefaktoren reduseres til 0,7 i juni - juli og 0,5 i august.
  • Det søkes etterskuddsvis pr mnd.
  • Søknaden sendes via; www.kompensasjonsordning.no 
 
Skulle det være behov for bistand er det bare å ta kontakt med oss.
W:
H: