Send
Avbryt
Close
Image
Ta kontakt i dag!

Trenger du bistand til å analysere tall? Vi kan være din økonomisjef

Det finnes flere gode argumenter for å outsource økonomisjef og controllerstillingene til Regnskapskollegiet
Vi har lang erfaring med å vurdere tallmateriale uavhengig av regnskapssystem. Du er i høyeste grad i trygge hender ved å å la oss være din økonomisjef. Vi vet i dag at det er flere gode argumenter for å outsource økonomifunksjonen.

Reduser faste kostnader
I stedet for å ha egen økonomiavdeling, kan man enkelt endre disse faste kostnadene til variable kostnader og kun betale for det man har behov for. Har man for eksempel behov for økonomisk rådgivning så betaler man kun for dette. 

Økonomisjefen er sjelden en del kjernevirksomheten
Dette er kanskje det aller viktigste argumentet for outsourcing. En bedrift skal ha fokus på kjernevirksomhet og bygge opp kompetansen på det man er gode til. Konkurransen er tøff og kun de dyktigste overlever. Derfor må man spisse innsatsen og i veldig mange tilfeller vil ikke en økonomisjef være en del av kjernekompetansen.

Sterk konkurranse om de dyktige økonomisjefene
Det koster å rekrutterere og tilby et attraktivt kompetansemiljø, samt å videreutvikle kompetansen. Vi vet at områder som regnskap, skatt og avgift er regulert av et omfattende lovverk som stadig endres. Derfor bør du være sikker på at økonomisjefen besitter de beste kvaliteter. 

Fyll inn din kontaktinfo så kontakter vi deg så raskt vi kan.
W:
H: