Send
Avbryt
Close
Ta kontakt i dag!
BLOGGARKIV / SØK  ►
Image
05. juni 2020

Regjeringen åpner for å kunne gi utsettelse med betaling av skatte- og avgiftskrav

Betalingsfrister/endringer i 2020 for skatter og avgifter:

Mva: 
1. termin (januar-februar), (14. april) utsatt til 10. juni 
2. termin (mars-april), 10. juni  (lav mva sats redusert fra 12%-6% fra 1. april)
3. termin (mai-juni), 31. august (lav mva sats redusert fra 12%-6%)
4. termin (juli-august) 10. oktober (lav mva sats redusert fra 12% til 6%)
5. termin (september-oktober) 10. desember (lav mva sats redusert fra 12% til 6% til og med 31. oktober)

Arbeidsgiveravgift:
2. termin (mars-april), (15. mai) utsatt til 17. august
3. termin (mai-juni) – 15. juli (redusert sats med 4%)
4. termin (juli-august) – 15. september
5. termin (september-oktober) – 15. november

Skatt:
Levering av Skattemelding for næringsdrivende og selskaper (31. mai) utsatt til 31. august.

Forskuddsskatt:
Selskaper:
2. termin for selskaper (15. april) utsatt til 1. september
Personlige skatteytere (ENK):
2. termin (15. mai) utsatt til 15. juli
 
NB! Skattetrekk og feriepenger betales innen fristene. Skattebetalingsloven § 18-1 første ledd første punktum regulerer brudd på plikten til å beregne og foreta forskuddstrekk og skattetrekk etter reglene i lovens kap. 5. Manglende betaling vil kunne bli straffet som underslag etter straffeloven § § 324 og 325.
 
Utsettelse med betaling av skatter og avgifter:
Renter ved for sen betaling av mva, arb.g.avg. og forskuddskatt er satt ned fra 9,5% til 6%. Hvis selskapet er usikker på om de vil ha midler til å betale alle ovenstående skatter og avgifter innen fristene (likviditetsbudsjett anbefales), bør selskapet søke om å få utsatt betalingen(e). Kostnaden for å gjøre dette vil være renter med 0,5% pr mnd på skyldig skatt/avgift (dvs 6% per år).

Skulle det være behov for bistand i denne forbindelse er det bare å ta kontakt med oss.
W:
H: