Send
Avbryt
Close
Image
Ta kontakt i dag!

Revisorkollegiet gir deg økonomisk rådgiving

Regnskap er et eget fagfelt og krever mer forståelse og kunnskap enn du kanskje tror, selv om du “bare” driver et enkeltmannsforetak.

 

Rådfører du deg med oss, kan vi hjelpe deg og din bedrift med å ta riktige valg.

 

Trenger du revisor eller regnskapsfører? Du finner vår kontaktinformasjon her.


Få oversikt og orden over ditt regnskap

 

Revisorkollegiet har høyt kvalifiserte ansatte som kan bistå innenfor økonomistyring, eierstyring og selskapsledelse.

 

Vi kan blant annet hjelpe deg med følgende:

 
  • Rådgivning innenfor skatt og avgifter

  • Fisjon og fusjon

  • Aksjer og fritaksmetoden

  • Nyetablering

  • Arv og generasjonsskifte

  • Due diligence

  • Verdivurderinger

 

La oss bli din samarbeidspartner innen økonomisk rådgiving, slik at du kan konsentrere deg om det du kan best. Du kan også lese mer om hvorfor du bør benytte deg av en regnskapsfører her.


Unngå unødvendige bøter

 

Driver du en virksomhet er det viktig å være godt forberedt. Er noe feil innsendt, feilberegnet eller glemt i regnskapet ditt, kan myndighetene gi bøter som svir skikkelig.

 

I Revisorkollegiet er vi oppdatert på alt av lover, regler og frister og sørger for at du unngår unødvendig tvangsmulkt.

 

Les mer om regnskapsvettreglene og våre aller beste tips her.


Trenger du regnskapsfører, revisor eller forretningsadvokat?

 

Med både regnskapsførere og revisorer under samme tak, regnes Revisorkollegiet som et komplett kompetansehus. Vi kan bistå virksomheter i alle størrelser.

 

I tillegg til omfattende kunnskap på fagområdene nevnt ovenfor, har Revisorkollegiets revisorer også et tett samarbeid med en rekke forretningsadvokater. Så lenge vi ikke havner i konflikt med vår uavhengighet for revisjonskunder, kan vi bistå disse. For andre kunder er det ingen slike begrensninger.


Ta kontakt med oss her for mer informasjon!
W:
H: