Organisasjoner og stiftelser

Regnskapskollegiet har opparbeidet seg lang og god kompetanse innenfor flere typer organisasjoner og stiftelser. Det gjelder f.eks opplæringskontor for håndverksbedrifter, indrettslag og ulike stiftelser.