Få bedre kontroll og oversikt

Likviditetsstyring

Utarbeid rutiner som gir deg bedre kontroll

En bedrift med god likviditet, har penger til å dekke både forventede og uforutsette utgifter. Vi i Regnskapskollegiet mener at god likviditetsstyring oppnås ved å iverksette tiltak og utarbeide rutiner, som gir bedre kontroll og oversikt over betalingsevne og kjøpekraften.

Kontroll på bedriftens pengestrøm

Bedrifter bør alltid ha likviditetsbudsjett. Dette er en oversikt over planlagte innbetalinger og utbetalinger i en fremtidig periode. Virksomheter med god likviditetsstyring har større sjanse for å lykkes med sin bedrift, ettersom det alltid finnes en oversikt over hva og hvor mye penger bedriften kan bruke.

Bistand og rådgivning

Regnskapskollegiet tilbyr både bistand- og rådgivningstjenester innenfor likviditetsstyringen. Budsjett, likviditetsbudsjett og likviditetsprognose er viktige verktøy som kan bidra til bedre likviditet. Dette har Regnskapskollegiet lang erfaring med, og ønsker å hjelpe deg og din bedrift.

Kontakt oss i dag!

Ta kontakt med oss dersom du ønsker rådgivning eller bistand med likviditetsstyringen i din bedrift.