Virksomhetsstyring | Regnskapskollegiet AS

utgår??

xxxxxRegnskapsanalyse handler om å ta bedre økonomiske beslutninger

xxxxEn analyse av regnskapstallene dine som gir innsikt og forståelse for bedriftens tilstand. I en analyse snakker vi om nøkkeltall og de vurderes opp i mot etablerte normer, bransjetall og til utviklingen over tid. Det handler om å se på driften fremover i tid - slik at du kan planlegge ressursene bedre, og fange opp kritiske situasjoner.

Dette er nøkkeltallene du bør ha kontroll på

 

  • Likviditet 
  • Avkastningsgrad
  • Egenkapitalens forrentning
  • Overskuddsgrad
  • Dekningsgrad
  • Soliditetsgrad
  • Omløpshastigheten av kundefordringer
  • Nullpuktsanalyse

Vi utarbeider gjerne i samarbeid med deg en regnskapsrapport for din bedrift.

Du får enkel tilgang til det som er viktgtig for deg

Lønnsomhetsanalyse

Finansiering

Nøkkeltallanalyse

Kontakt oss i dag!

Ta kontakt med oss dersom du ønsker rådgivning eller bistand med likviditetsstyringen i din bedrift.