Send
Avbryt
Close
Ta kontakt i dag!
BLOGGARKIV / SØK  ►
30. juni 2020 /Av: Jon A. Nordskog

Selskapet ditt kan tape skatte- og mva fradraget på utestående fordringer

Hvis ikke de formelle kravene er i orden kan selskapet risikere å tape dobbelt ved et manglende oppgjør.
 
Denne artikkelen fokusere på hvor viktig det er å følge opp utestående fordringer, det kan koste selskapet dyrt å ikke ha det formelle i orden, da skatte- og mva formalitetene er de samme, selv om mange sliter med Korona restriksjoner. 

Mva av salget skal innberettes til myndighetene basert på fakturadato og termin. Dette er uavhengig av om det er avtalt betalingsutsettelse. 

Når en utestående fordring (et ikke oppgjort salg til en kunde) er endelig konstatert tapt kan salget kostnadsføres (for å få skattefradrag) og mva betalingen tas med på mva oppgjøres som økning på inngående mva (tilbakeføring). Men da må kravene til et endelig tap skatte- og mva-rettslig være oppfylt:
 
  • Det er foretatt tvangsinnfordring eller inkasso.
  • 3 purrekrav med normale intervaller er sendt og det er gått mer enn 6 mnd.
  • Det foreligger offentlig gjeldsmegling, konkurs-, likvidasjons- eller avviklingsbehandling hvor det fremkommer at det ikke er midler til å dekke fordringen.
  • Det utfra en samlet vurdering anses at kravet er uerholdelig.
     
Det er viktig å ha dokumentasjonen i orden når en fordring skal føres som konstatert tapt. Det må fremkomme hva som grunnlaget for å tapsføre og hva som er utført for å prøve å få inn pengene.
Det er viktig å være klar over at hvis fordringen for eksempel er endret til å være et lån, vil dette være en «frivilig ettergivelse» og ikke et tap. Det samme gjelder hvis det ikke er gjort forsøk på å inndrive fordringen.
Tapet MÅ skyldes manglende betalingsevne.

Hvis tapet skyldes manglende betalingsvilje er det ikke fradragsrett for skatt eller mva. Det holder ikke at kunden (debitor) har betalingsvansker (likviditetsproblemer) eller at det uten å være begrunnet konkluderes med at kravet må tapsføres. Hvis det er tvist vedrørende beløpet er heller ikke dette tap som gir fradragsrett.
 
Oppsummering:
  • Utestående fordringer må purres selv i Koronatider for å sikre tapsføring/mva tilbakeføring om betaling uteblir.
  • Jo større beløpet er, jo viktigere er det å passe på at de formelle kravene er overholdt og formalisere det i en vurdering om hvorfor man mener kravene er overholdt.  Dette er viktig for å unngå at myndighetene kommer med tilleggsskatt om de skulle være uenig i tapsføringen.
     
Er det behov for bistand i forbindelse med utestående fordringer er det bare å ta kontakt.
W:
H: