NUF

Etablering av utenlandsk firma i norge

Hva er et NUF?

Ønsker du å starte en virksomhet i Norge med en utenlandsk bedrift som utgangspunkt bør du opprette et NUF (Norskregistrert Utenlandsk Foretak). Regnskapskollegiet kan hjelpe til med dette. NUF, som står for Norskregistrert Utenlandsk Foretak, er en avdeling i et utenlandsk foretak i Norge som fungerer som et helt ordinært norsk firma. Ansvaret for virksomheten ligger hos det utenlandske foretaket.

Må følge norske lover og regler

Selv om det utenlandske foretaket har det økonomiske og juridiske ansvaret for den norske avdelingen, må dette firmaet fremdeles følge norske lover og regler. Arbeidstakernes rettigheter og plikter er derfor også lik de norske bedriftene.

Kravene til et NUF gjelder også betaling av skatt og merverdiavgift til norske myndigheter. Så på de fleste måter fungerer et NUF likt et norsk aksjeselskap.

Ingen krav til egenkapital

En av fordelene med å etablere et NUF kontra AS for utenlandske foretak i Norge er at du slipper å stille med egenkapital. Dermed er det også mange nordmenn som etablerer firma i utlandet der det ikke behøves egenkapital, for deretter å starte et NUF i Norge.

Det er også færre plikter ved oppstart og drift av et NUF, slik som aksjonæroppgave og generalforsamlinger. Du kan ta ut aksjeutbytte gjennom hele året uten godkjenning fra revisor, og det er enklere å avvikle et NUF.

Dette er fordelene med NUF kontra AS kort oppsummert:

  • Ingen krav til egenkapital
  • Færre plikter ved oppstart og drift
  • Aksjeutbytte kan tas ut når du vil, og så ofte du vil uten godkjenning fra revisor
  • Enklere å avvikle

Spør en regnskapsfører først

Ønsker du å etablere et NUF bør du snakke med en regnskapsfører først. Både for å finne ut om dette er riktig selskapsform for deg, samt for å unngå dyre tabber som er lette å gjøre. Administrerer du allerede et større utenlandsk selskap kan det være lurt å få veiledning i norsk selskapsrett før du etablerer deg i Norge.